Live Live

Week van gebed in Ede

Gepubliceerd: Maandag 14 januari 2019 09:40

Week van gebed in Ede

EDE - De Raad van Kerken in Ede, in samenwerking met Missie Nederland in Ede, organiseert in de week van 20 tot en met 27 januari 2019 weer de Week van Gebed voor Eenheid. Er wordt die week elke dag een viering of gebedsbijeenkomst gehouden, waarbij het thema ‘Recht voor ogen’ centraal staat.

De vieringen op een rij

De startviering vindt plaats in de Proosdijkerk, Veenderweg 193, op zondag 20 januari, 16.00 uur. Voorgangers van verschillende kerken en leden van de werkgroep van de Raad van Kerken zullen met de aanwezige kerkgangers nadenken over en bidden voor een rechtvaardige wereld.

Van maandag 21 januari tot en met zaterdag 26 januari zullen in het gebouw “De Wissel” van de Jonah gemeente, Bettekamp 99, vanaf 20.00 uur gebedsbijeenkomsten zijn, waarbij voorgangers van diverse geloofsgemeenschappen het gebed zullen inleiden.

De slotviering in de vorm van een Evensong is op zondag 27 januari, 17.00 uur in de Beatrixkerk, Beatrixlaan 54 te Ede.

Ga voor meer informatie naar www.raadvankerkenede.nl, of bekijk de lokale kerkbladen.


Foto: Pixabay

Deel deze pagina: