Live Live

Waterschap controleert sloten in buitengebieden

Gepubliceerd: Woensdag 31 oktober 2018 10:48

Waterschap controleert sloten in buitengebieden

EDE - Ondanks de droogte blijft het onderhoud van sloten in het buitengebied van groot belang, dit stelt Waterschap Vallei en Veluwe dinsdag in een persbericht.

Het waterschap onderhoudt zelf de grotere watergangen en controleert tijdens de ‘najaarsschouw’ van 1 tot 5 november of het onderhoud van de schouwsloten juist is uitgevoerd door de aanliggende eigenaren.

De organisatie controleert onder andere of de oevers en waterplanten van de schouwsloten zijn gemaaid, planten en vuil uit de sloten en de taluds zijn verwijderd. Door goed onderhouden watergangen voorkomen het waterschap en de onderhoudsplichtigen mogelijke wateroverlast.

Kans op wateroverlast niet uitgesloten

Vanwege de aanhoudende droogte komen volgens het waterschap vragen binnen over nut en noodzaak van de slootcontroles. De organisatie zeg niet te uit te sluiten dat er plaatselijk korte maar krachtige piekbuien vallen. Ook kunnen de weersomstandigheden in deze herfstperiode plotseling omslaan. 

 
‘Ondanks de huidige droogte is kans op wateroverlast de komende maanden niet uitgesloten. Onderhoud blijft daarom belangrijk en daarmee de controle ook’, aldus dagelijks bestuurslid Dirk-Siert Schoonman van Waterschap Vallei en Veluwe.

Foto: Waterschap Vallei en Veluwe


Deel deze pagina: