Live Live

Vuurwerkvrije zones in Ede

Gepubliceerd: Donderdag 23 november 2017 01:02

Vuurwerkvrije zones in Ede

Nog even en dan is het weer oud & nieuw. Steekt u vuurwerk af? Houd er dan rekening mee dat er dit jaar voor het eerst rondom bepaalde gebouwen vuurwerkvrije zones zijn ingesteld.

Burgemeester René Verhulst heeft besloten om gebieden rond het ziekenhuis, de hospices en de twee kinderboerderijen aan te wijzen als vuurwerkvrije zone. Binnen deze zones is het afsteken van vuurwerk tussen 18:00 op oudejaarsdag en 02:00 nieuwjaarsdag verboden, met uitzondering van zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, knaltouwtjes en dergelijke. Buiten de hierboven genoemde tijden is het afsteken van vuurwerk sowieso verboden.

Dieren en zieke mensen ervaren meer overlast van vuurwerk dan anderen. Door het instellen van vuurwerkvrije zones houden we rekening met deze kwetsbare groepen. In andere gemeenten in Nederland zijn al positieve ervaringen opgedaan met deze zones.

Concreet betreft het de volgende zones:

- Ziekenhuis Gelderse Vallei

- Hospice De Olijftak

- Hospice Bennekom

- Kinderboerderij De Oude Hofstede

- Kinderboerderij De Proosdij

Deel deze pagina: