Live Live

Sportakkoord krijgt steeds meer vorm

Gepubliceerd: Dinsdag 31 maart 2020 16:41

Sportakkoord krijgt steeds meer vorm

Om initiatieven vanuit het sportakkoord op te starten heeft de gemeente Ede 60.000 euro voor zowel 2020 als 2021 gekregen van het ministerie van VWS. Na een traject waarbij vele sportaanbieders en andere belanghebbende zijn gehoord werd november vorig jaar het sportakkoord gesloten. Om de subsidie zo goed mogelijk te verdelen is er een subsidieregeling vastgesteld.

Vormgeven sportakkoord

Om het sportakkoord verder vorm te geven zijn er een werkgroep en ambassadeurs aangesteld. De werkgroep bestaat uit Sportforum Ede, Sportservice Ede en gemeente Ede. Deze werkgroep heeft vooral als doel om het proces in te richten en te faciliteren. De ambassadeurs zijn het gezicht naar buiten en verantwoordelijk voor het ophalen van initiatieven op de thema’s. Besluiten over verdeling van middelen vindt plaats in de regiegroep, waar de werkgroep en ambassadeurs plaats in hebben onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Deze regeling maakt verdeling van de budgetten mogelijk.

Deel deze pagina: