Live Live

PvdA wil aandacht voor een schoon Ede

Gepubliceerd: Vrijdag 19 januari 2018 15:04

PvdA wil aandacht voor een schoon Ede

De Partij van de Arbeid heeft in haar verkiezingscampagne ruim aandacht voor wonen en de woonomgeving. Dit blijkt ook uit raadsvragen die de PvdA deze week stelde.

“Zaterdag 13 januari jl. hebben we een zeer sociale wijk gezien met veel zorg en aandacht voor elkaar. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft naar aanleiding van haar canvasactie in de wijk Maandereng nog wel vragen over het beheer van de openbare ruimte en dan met name het zwerfvuil langs de snelfietsroute tussen de kenniscampus en winkelcentrum de Stadspoort. In de struiken en langs het fietspad is een grote hoeveelheid blikjes, sap pakjes, chip zakjes en dergelijke aangetroffen. Met name scholieren die in de pauze de Stadspoort bezoeken lijken hiervoor verantwoordelijk te zijn. Door meerdere buurtbewoners is aangegeven dat de gemeente reeds eerder beloofd heeft dit aan te pakken. De buurt geeft aan hier nog onvoldoende resultaat van te zien en communicatie te missen over wat de gemeente hieraan doet. Ons valt tevens op dat de beplanting ook niet erg toegankelijk is voor opruimacties". Zo stelde Karin Bijl, fractievoorzitter van PvdA Ede, in haar toelichting op haar raadsvragen. De PvdA wil weten welke maatregelen er genomen zijn en nog kunnen worden genomen om het probleem aan te pakken en op te lossen. Ook wil de partij weten of het college hierover contact heeft gehad met buurtbewoners. Als suggestie doet de PvdA een voorstel voor een onderzoek naar bijvoorbeeld blikvangers. Het college van burgemeester en wethouders moet binnen 30 dagen antwoorden.

https://soundcloud.com/edefm/pvda-wil-aandacht-voor-schoner-ede

Deel deze pagina: