Live Live

Provincie betaalt deels de rekening voor wolvenschade

Gepubliceerd: Woensdag 31 oktober 2018 12:34

Provincie betaalt deels de rekening voor wolvenschade

ARNHEM - Boeren kunnen onder bepaalde voorwaarden een deel van de schade vergoed krijgen die de wolf aan hun vee heeft veroorzaakt. De veehouder draait zelf op voor schade aan andere dieren.

Provincies blijven in elk geval tot 2022 schade vergoeden. Boeren krijgen zo de tijd om zich voor te bereiden op de komst van de wolf, zodat ze voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Dat staat volgens Gedeputeerde Staten van Gelderland in het nieuwe wolvenplan dat door de gezamenlijke provincies is gemaakt. Het gaat alleen om de directe schade die is veroorzaakt door een wolf.

Zwervende wolf en territoriale wolf

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de schade die wordt aangebracht tussen een zwervende wolf en een wolf die zich ergens heeft gevestigd.

Bij een zwervende wolf moet op basis van onderzoek, veldsporen, sectie op het gedode dier of genetisch onderzoek blijken of de boer in aanmerking komt voor een schadevergoeding. De tegemoetkoming wordt dan alleen uitgekeerd als met 'zekerheid of zeer waarschijnlijkheid' kan worden gezegd dat het dier gedood is door een wolf.

Als er sprake is van een wolventerritorium ontstaat er een nieuwe situatie. Als wolven zich ergens vestigen, dan vindt de provincie dat de 'kans op schade voorzienbaar is'.

 

Geschreven door: mediapartner Omroep Gelderland

 

Foto: Pixabay

Deel deze pagina: