Live Live

Politiek café over bedrijventerreinen in de Foodvalley

Gepubliceerd: Vrijdag 08 maart 2019 11:38

Politiek café over bedrijventerreinen in de Foodvalley

EDE - Op woensdag 13 maart is er van 19.30 tot 22.30 uur een politiek cafe aan de Galileïlaan 17, Ede.
Werklocaties zijn volgens de VVD Ede zijn in de regio Foodvalley een ‘hot item’. Is er wel voldoende ruimte voor nu en in de toekomst om bedrijven aan te trekken? Kunnen ondernemers voldoende groeien? Wat is het beleid van de lokale overheden?

VVD lokaal netwerk Vallei & Veluwe, waaronder de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen vallen, nodigt u uit de bijeenkomst bij te wonen.

Het programma:

20.00 uur: Jan Paul van de Hoef, bedrijfsmakelaar en bestuurslid EBC.

Jan Paul zal spreken over zijn visie i.c.m. de marktsituatie in Ede en hij zal de vraag ‘wordt
Ede beperkt in haar groei’ adresseren.

20.20 uur: Conny Bieze, gedeputeerde in de provincie Gelderland.

Conny zal spreken over het gevoerde beleid van de provincie Gelderland wat betreft bedrijventerreinen. Ook zal ze naar de toekomst kijken en de plannen uit het provinciale VVD-verkiezingsprogramma toelichten.

20.40 uur: Hester Veltman, wethouder in de gemeente Ede (o.m. arbeidsmarkt, werk en inkomen).

Hester zal spreken over de gespannen arbeidsmarkt en de wijze waarop ondernemers, onderwijs en overheid op dit thema de krachten bundelen.

21.00 uur: Mirjam Bink, co-founder & lid dagelijks bestuur van ONL voor Ondernemers.

Mirjam zal spreken over de zorgen van ondernemers en hoe de lokale politiek een belangrijke rol kan spelen om vestigingsklimaat te verbeteren.

21.20 uur: Stef van der Klok en Thimo Harmsen, VVD-raadsleden in de gemeente Ede.

Vragen en zorgen inventariseren. Eventueel aangevuld met discussie aan de hand van stellingen.

21.40 uur: borrel.

Foto ter illustratie: Pixabay
Deel deze pagina: