Live Live

Pilot 'Deelgebieden budget 2019' voor Edese ondernemers

Gepubliceerd: Vrijdag 08 maart 2019 12:26

Pilot 'Deelgebieden budget 2019' voor Edese ondernemers

EDE - In 2019 start de Stichting Binnenstadsmanagement Ede (SBE) een pilot waarbij ondernemers die gezamenlijk een evenement en/of activiteit organiseren aanspraak kunnen maken op een financiële bijdrage vanuit de SBE, dat maakt de stichting vandaag bekend in een persbericht.

De doelstelling van deze pilot is volgens de SBE om meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid te creëren bij de winkeliers/ondernemers in Ede centrum ten behoeve van het verlevendigen van het centrum. 'Tevens willen we stimuleren dat men in een groter belang gaat ondernemen dan enkel de eigen onderneming. Op deze wijze creëren we gezamenlijk een economisch en sociaal sterker winkelhart', aldus de stichting.

De pilot 'Deelgebieden budget 2019' zal gedurende één jaar lopen en elk kwartaal maandelijks geëvalueerd worden tijdens de bestuursvergaderingen van de SBE. Tevens zal de voortgang tijdens de deelgebiedenvergadering worden besproken met de aanwezige ondernemers.

Indien nodig zullen er op basis van de evaluatie gedurende het jaar aanpassingen gedaan worden aan de pilot. Aan het einde van de pilotperiode zal het bestuur van de SBE een besluit nemen over een eventuele voortzetting van het deelgebieden budget.

Als men aanspraak wil maken op een financiële bijdrage vanuit de SBE dient men een globale jaarplanning te overleggen en aan te geven namens welke ondernemers er budget wordt aangevraagd. Er kan tot een maximum van €2.500,- een aanvraag gedaan worden met een totaalbudget voor het gehele centrum van €22.500,-.

Foto: Pixabay

Deel deze pagina: