Live Live

Persoonlijke clash mogelijke oorzaak breuk D66

Gepubliceerd: Vrijdag 20 april 2018 16:11

Persoonlijke clash mogelijke oorzaak breuk D66

De Edese raadsleden Charifa el Kaddouri en Rina Moorman-Hoveijn hebben op donderdag 19 april per direct de fractie van D66 verlaten. Een 'vertrouwensbreuk' zou hiervoor de aanleiding zijn. Men werd het niet eens over de keuze van de wethouderskandidaat. Dat bleek uit een ingelaste fractievergadering van woensdagavond 18 april.

In Ede Stad stelt Stephan Neijenhuis dat de wethouderskandidatuur niet de aanleiding was voor de breuk. Een van de beoogd kandidaten was Sina Salim, de oud-fractievoorzitter. "Het klopt dat ik mij kandidaat heb gesteld," zo laat Salim weten aan Omroep Ede. Bronnen rond D66 en binnen de Edese politiek laten de redactie weten dat ook Charifa el Kaddouri graag de functie van wethouder zou willen bekleden. Bij navraag bij diverse ingewijden blijkt dat D66 - en dus ook Stephan Neijenhuis - vasthielden aan Salim als kandidaat.
Aan Ede Stad laat Neijenhuis weten dat er recht gedaan moest worden aan gemaakte afspraken binnen D66 en de mening van mensen binnen de partij. De nu vertrekkende raadsleden El Kaddouri en Moorman zouden zich absoluut niet kunnen vinden in deze kandidatuur van Salim. Persoonlijke belangen zouden volgens bronnen enorm hebben meegespeeld in de beslissing om niet meer met elkaar verder te gaan. Neijenhuis spreekt in de lokale media niet over een breekpunt maar over een optelsom. Sina Salim kan niet bevestigen of Charifa el Kaddouri ook wethouderskandidaat was: "Ben nog lid van D66, maar of zij kandidaat was, moet je vragen aan Stephan Neijenhuis. Ik kan het niet bevestigen." Neijenhuis wil tegenover Ede Stad hier ook niets over zeggen.

De lokale Edese fractie van D66 valt nu uit elkaar. In een verklaring stelt D66: "D66 Ede trekt zich terug als mogelijke coalitiepartner, omdat de fractieleden onderling onvoldoende gemeenschappelijke grond kunnen vinden. Daarmee is het onderlinge vertrouwen in een succesvolle samenwerking verdwenen." Stephan Neijenhuis zal nu als eenmansfractie doorgaan. In een persbericht laat hij weten: “Ik heb geprobeerd alle ruimte te bieden om samenwerking mogelijk te maken, maar op een gegeven moment concludeer je dat de wil ontbreekt.”
Helaas wilde Stephan Neijenhuis niet bij Omroep Ede reageren op de ontstane situatie. Hij liet weten het te willen laten bij deze verklaring. Het bestuur van D66 betreurt de ontstane situatie. In een verklaring laat bestuurslid Albert de Vries weten: “Het is ontzettend jammer dat de samenwerking binnen D66 Ede geen doorgang heeft kunnen vinden. Desondanks hebben wij het volle vertrouwen in Stephan Neijenhuis om in de komende vier jaar het geluid namens D66 te gaan vertolken.”
Ook Charifa El Kaddouri is door Omroep Ede benaderd voor een reactie. Zij geeft aan vandaag (vrijdag 20 april) geen mogelijkheid te hebben voor een reactie, tevens laat zij weten in de verklaring alles te hebben gezegd. Zowel El Kaddouri en Moorman als D66 benadrukken dat beide raadsleden afzonderlijk van elkaar tot deze keuze gekomen zijn. El Kaddouri en Moorman laten verder weten: "Doorslaggevend was het verschil van inzicht tussen de drie raadsleden over de keuze van de wethouderskandidaat. Op grond hiervan is aan het eind van de vergadering door de fractie geconstateerd dat er onvoldoende wederzijds vertrouwen is en daardoor de basis ontbreekt om samen verder te gaan."
Bronnen laten ook weten dat na 21 maart de onderlinge verhoudingen tussen de drie raadsleden al onder druk stonden. De wethouderskandidatuur zou de druppel zijn geweest. Sina Salim laat weten: "Dit is zuur voor de kiezers van D66. Charifa el Kaddouri kon dankzij vele stemmen in de raad komen." Hiermee doelt Salim niet op voorkeursstemmen. "Vier jaar geleden stapte El Kaddouri al uit de PvdA-fractie. Dat was toen voor die kiezers al erg zuur. Nu gebeurt het opnieuw, dit is niet goed naar je kiezers," vervolgt Salim.

De twee vertrekkende D66'ers gaan nu in de gemeenteraad verder als de fractie El Kaddouri en Moorman. Op vrijdagochtend 20 april zijn er gesprekken gestart tussen de overgebleven partijen die werkten aan de coalitievorming: ChristenUnie, CDA, GemeenteBelangen en GroenLinks. De vraag ligt voor: hoe nu verder? Duidelijk is dat dat in ieder geval zonder D66 is. Cora Otter (ChristenUnie) laat via sociale media weten: "Formatie overpeinzingen; wat zijn de consequenties van de breuk binnen D66 Ede voor de formatie? Vanmorgen in goede sfeer en harmonie samen met formateur van den Top doorgepraat, opties passeren de revue en worden overwogen. Geef ons even tijd."

Deel deze pagina: