Live Live

Perscontainer ‘verslindt’ pmd-afval flatbewoners

Gepubliceerd: Woensdag 22 november 2017 18:13

Perscontainer ‘verslindt’ pmd-afval flatbewoners

Bewoners van de Willem Maris- en Stroombergflat in Ede kunnen voortaan hun plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd-afval) op elk gewenst moment kwijt in een perscontainer in de hal van hun flat.

Doelstelling van de proef is om het flatbewoners zo makkelijk mogelijk te maken pmd-afval apart te houden, waardoor de hoeveelheid restafval vermindert. Op maandag 20 november 2017 vond de officiële ingebruikname van de containers plaats door wethouder Leon Meijer, Edo Dokter, manager Uitvoering bij ACV en bewoners van de flat.

Het grootste deel van het huishoudelijk afval is geen restafval, maar bestaat uit waardevolle grondstoffen zoals plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. En juist het bewaren van dit afval is lastig voor flatbewoners. Reden genoeg voor de gemeente en ACV om een proef te starten met twee perscontainers voor pmd-afval. De container perst na iedere inworp het ingezamelde afval klein en kan tienmaal zoveel pmd-afval aan als de gebruikelijke containers. De proef loopt tot de zomer volgend jaar.

De gemeente Ede is de eerste in Nederland, en daarmee ook in het werkgebied van ACV, die exper

Deel deze pagina: