Live Live

Pbo

Gepubliceerd: Maandag 29 mei 2017 17:48

Het programmabeleid bepalend orgaan (pbo) vervult een belangrijke functie binnen de omroep. Het pbo bestaat uit leden die de verschillende sectoren in de samenleving vertegenwoordigen.

Onder meer minderheden, cultuur, zorg en welzijn en bedrijfsleven. Deze brede samenstelling is nodig om ervan verzekerd te zijn dat Omroep Ede een maatschappelijk draagvlak in de gemeente Ede heeft.
Eén van de belangrijkste taken van het pbo, dat minimaal drie keer per jaar vergadert, is het vaststellen van het media-aanbodbeleid en het daaraan toetsen van de uitgezonden programma's.
Hieronder is het huidige media-aanbodbeleid te downloaden.
Het pbo bestaat uit de volgende leden:

  • Ardin van Emmerik - jongeren
  • Dirk Hoekstra - onderwijs en educatie (tevens voorzitter)
  • Wim Jacobs - sport en recreatie
  • Hanane el Kaddouri - etnische en culturele minderheden
  • Trudy Komdeur-Jansen - kerkgenootschappen
  • Jan-Willem van Ree - cultuur en kunst
  • Geeske Telgen-Swarts - maatschappelijke zorg en welzijn
 
(stand per 1 oktober 2017)

Deel deze pagina: