Live Live

Open dag Leger des Heils Maatschappelijke Opvang Ede

Gepubliceerd: Maandag 11 maart 2019 09:47

Open dag Leger des Heils Maatschappelijke Opvang Ede

EDE - Op zaterdag 16 maart opent de Maatschappelijke Opvang Valleiregio aan de Nieuwe Kazernelaan 4 in Ede haar deuren voor publiek tijdens de Open dag van Zorg & Welzijn.
Van 10.00 tot 14.00 uur is iedereen van harte welkom om te ontdekken wie er wonen, werken en wat er zoal dagelijks gebeurt in de opvang.

Maatschappelijke Opvang (MO) Valleiregio helpt de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Dit gebeurt door opvang voor dak- en thuislozen, korte trajectbegeleiding voor mensen die zelfstandig willen gaan wonen, onderdak bieden aan langdurig verblijfbewoners en Mobiele Schoonmaak Helder Moment.

Programma

Op de locatie worden rondleidingen en presentaties gegeven door zowel bewoners als medewerkers van de Maatschappelijke Opvang Valleiregio. De activiteiten geven een goed beeld van het leven van mensen die door het Leger des Heils worden opgevangen of begeleid. Een ieder is van harte welkom èn ook aan de kinderen wordt gedacht.

Leger des Heils 

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Iedereen kan een beroep op ons doen, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Er wordt daarbij niet alleen naar de problemen gekeken, maar juist naar het ‘herstel van het gewone leven’. Via werk, vrije tijdsbesteding en herstel van relaties worden mensen geholpen om weer grip te krijgen op hun leven.  Het Leger des Heils gelooft in kansen voor iedereen. Als het nodig is steeds opnieuw. 

Deel deze pagina: