Live Live

Maatschappelijke opvang krijgt renovatie

Gepubliceerd: Woensdag 25 maart 2020 13:03

Maatschappelijke opvang krijgt renovatie

Het gebouw waarin de maatschappelijke opvang gevestigd is, gebouw 17, wordt als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt gerenoveerd.

Aan het gebouw is geruime tijd beperkt onderhoud gepleegd, dit komt doordat er geruime tijd gesproken is over de locatie en over nieuwbouw of renovatie uitgevoerd moest worden. Het gebouw voldoet niet meer aan de gestelde eisen en werkt belemmerend voor de zorgverlening. Gezien het bestemmingsplan en gedane voorstudies is renovatie van gebouw 17 op het Kazerneterrein de beste optie.

Deel deze pagina: