Live Live

Kastanjebos hoeft niet dicht, maar er moet wat gebeuren!

Gepubliceerd: Woensdag 02 mei 2018 15:44

Kastanjebos hoeft niet dicht, maar er moet wat gebeuren!

Afspraken rondom het sportpark Kastanjebos in Otterlo worden niet nagekomen door de gemeente Ede. Dit stelt de stichting milieuwerkgroepen Ede.

De SME maakte samen met Gelderse natuur en milieufederatie bezwaar tegen de aanleg van het sportpark. In 2015 werd er door de beide milieuorganisaties en de gemeente Ede een convenant afgesloten waarin diverse afspraken werden vastgelegd. Het convenant zorgde ervoor dat GNMF en SME haar procedure bij de Raad van State introk om een snelle aanleg van het sportcomplex mogelijk te maken. Een belangrijke afspraak was dat de faunapassage zou worden aangelegd, maar tot op heden is dat nog niet gebeurd. Een zogenaamde ruigtestrook moet dassen bij het foerageren beschutting bieden, maar deze is grotendeels niet meer intact. Ook zou een afrastering die dassen moet beschermen niet op orde zijn. De SME is teleurgesteld. De gemeente zou niet of nauwelijks de afspraken nakomen. Opvallend detail is dat in het convenant staat dat na de realisatie van diverse maatregelen het sportpark pas in gebruik mag worden genomen. Beide groepen willen niet zo ver gaan door te stellen dat het park dicht moet. Een woordvoerder van de SME laat weten in een artikel in EdeStad: ‘We willen niet dat de Otterlose voetballers slachtoffer worden van deze situatie. Het is zinvoller om met de gemeente in gesprek te gaan om zo snel mogelijk te zorgen dat de afspraken worden nageleefd. Er zijn diverse terreinen waarover we met de gemeente afspraken zouden kunnen maken. Om er dan samen uit te komen en vertrouwen op te bouwen is het, ook voor die andere onderwerpen, noodzakelijk dat je je wederzijds aan de afspraken houdt,’. foto: SV Otterlo.

Deel deze pagina: