Live Live

Informatieavond over pleegouderschap bij het Leger des Heils

Gepubliceerd: Woensdag 11 april 2018 09:56

Informatieavond over pleegouderschap bij het Leger des Heils

Op dinsdag 17 april organiseert Pleegzorg Leger des Heils W&G Gelderland een informatieavond over pleegzorg in Bij Bosshardt aan de Reehorsterweg 88 in Ede. Het Leger des Heils zoekt pleegouders en wil geïnteresseerden informeren over hoe pleegouderschap werkt. De avond start om 20.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.legerdesheils.nl/gelderlnd/pleegzorg.


Het Leger des Heils biedt verschillende vormen van pleegzorg voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Pleegzorg is maatwerk. Ieder kind en ieder gezin is uniek. Daarom vraagt elke situatie een eigen aanpak en is een goede match tussen kind en pleeggezin van groot belang. Om dat te kunnen realiseren, zoekt het Leger des Heils naar nieuwe pleegouders.

Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Iedereen kan een beroep op ons doen, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. We kijken daarbij niet alleen naar de problemen, maar richten ons op het ‘herstel van het gewone leven’. Via werk, vrije tijdsbesteding en herstel van relaties helpen we mensen weer grip te krijgen op hun leven. Kortom: volwaardig erbij te horen! Bij het Leger des Heils geloven we in kansen voor iedereen. Als het nodig is steeds opnieuw.

Deel deze pagina: