Live Live

Hoogspanningsleidingen mogelijk onder de grond

Gepubliceerd: Donderdag 24 mei 2018 15:54

Hoogspanningsleidingen mogelijk onder de grond

Het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen is al jaren een wens van met name VVD en ChristenUnie. Beide partijen houden zich al jaren bezig met dit hoofdpijndossier. 

Vlak voor de raadsverkiezingen vroeg Daan Westrate van de ChristenUnie wederom om aandacht voor deze kwestie. Onlangs vroeg Bart Omlo van de VVD ook weer aandacht hiervoor. Volgens Omlo zou de besluitvorming sneller moeten en sneller tot een afronding van dit dossier komen. De provincie weigerde tot nu toe om medefinancieer te zijn van de mogelijke verkabeling. Gemeente Ede vroeg al meerdere malen of de provincie wilde ondersteunen in financiele zin. ,,Steeds is dit verzoek afgewezen. Wij proberen via het Platform Hoogspanning in gesprek te blijven met het IPO en specifiek de provincie Gelderland. We zijn echter zeer voorzichtig in de verwachtingen van deze gesprekken," laat het college weten. Er is nu een nieuwe regeling van kracht, waarbij 80 procent van de verkabelingskosten worden doorberekend in de tarieven voor de transport van electra. Ede heeft een impulsfonds, hierin zit 1,2 miljoen die gebruikt kan worden voor hoogspanningsleidingen onder de grond aan te leggen. Volgens het college moet binnen 2 of 3 jaar de verkabeling zijn gestart, echter dient de raad hier nog over te beslissen. Bart Omlo legde op EDE FM uit wat nu de status is van de hoogspanninsleidingen en vertelde hoe nu verder, luister hier het interview terug.

https://soundcloud.com/edefm/hoogspanningsleidingen-gaan-mogelijk-ondergronds-bart-omlo-vvd-reageert-op-besluit-college

Deel deze pagina: