Live Live

Hoe God verdwijnt uit Gelderland: steeds minder gelovigen

Gepubliceerd: Vrijdag 08 maart 2019 13:12

Hoe God verdwijnt uit Gelderland: steeds minder gelovigen

ARNHEM - Gelderland telt steeds minder gelovigen. In 2015 berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek nog dat 54 procent van de Gelderlanders gelovig was. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat dat nu nog maar 41 procent is. 'Ook in Gelderland is geloven steeds meer iets van een minderheid aan het worden', zegt theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen.

Ontkerkelijking gaat onverminderd door, ook in onze provincie, waar we van oudsher veel geloven kennen. 'Door de bijbelgordel zijn de orthodox en bevindelijk gereformeerden hier sterk vertegenwoordigd, vergeleken met andere provincies', legt Nissen uit. 'Tegelijkertijd zijn de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen van oorsprong katholiek.'

'Een paar jaren geleden dachten sociologen nog: dat proces van ontkerkelijking zal op een gegeven moment stabiliseren. Maar jullie onderzoek laat zien dat dat proces alleen maar doorgaat.' Voor het onderzoek ondervroeg Omroep Gelderland 625 inwoners van de provincie.

De komende weken staat Omroep Gelderland uitgebreid stil bij het thema geloven. Want, als steeds minder mensen geloven, welke rol speelt het geloof dan nog? En op welke manier? Welke gebruiken horen daarbij? Om op die vragen antwoord te geven zenden wij vanaf zondag het programma Ik Geloof in Gelderland uit.

Protestanten trouwer dan katholieken

Gelovige Gelderlanders zijn het vaakst aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) of de Rooms Katholieke Kerk. Opvallend is dat vier op de tien Gelderlanders Rooms-Katholiek is opgevoed, terwijl nu nog maar een kwart van de Gelderlanders Rooms-Katholiek is. Protestanten blijven vaker bij hun geloof. Ongeveer dertig procent van de Gelderlanders is protestants opgevoed en ongeveer evenveel mensen rekenen zichzelf nu ook nog tot deze kerk. Vier procent van de inwoners van Gelderland gelooft in de Islam.

De protestant kiest zijn kerk

Die cijfers verbazen Nissen niet. 'We zien dat de ontkerkelijking bij de Katholieken nu ontzettend snel gaat. Vroeger werd je geboren in een katholiek gezin en daarom was je katholiek. Je was katholiek, niet omdat je dat nou echt geloofde, maar omdat je daar nu eenmaal bij hoorde. Maar nu groeien er generaties op die niet meer vanuit huis bij die kerk horen. En dan zie je dat mensen ook niet meer katholiek geloven.'

'Bij protestanten is dat heel anders. Daar is de kerk waarbij je hoort veel meer een persoonlijke keuze. Er is ook meer te kiezen. Als je vindt dat de kerk te slap of juist te streng in de leer is, dan kun je naar een andere protestantse kerk gaan.' Voor katholieken is dat niet aan de orde; zij hebben maar een kerk.

Leven na de dood bestaat ook zonder god

Wat opvalt in ons onderzoek, is dat mensen geloven dat er wel 'iets' is na de dood, ook als zij niet in een god geloven. 'Veel mensen blijven toch spreken over leven na de dood', weet Nissen, ook uit zijn eigen onderzoek. 'Mensen zeggen dan dat iemand doorleeft in de herinnering, of in de natuur, of in de kleinkinderen, bijvoorbeeld.'

Of je nou met of zonder God leeft, maakt volgens ons onderzoek trouwens niet uit voor je levensgeluk. Gelderlanders geven hun leven een gemiddeld rapportcijfer van een 7,8. Het al dan niet gelovig zijn maakt daarin geen verschil.

Geschreven door: Pia Dijkstra van mediapartner Omroep Gelderland

Foto: Pixabay

Deel deze pagina: