Live Live

Het komt er, maar de burger wordt niet gehoord

Gepubliceerd: Vrijdag 26 januari 2018 11:39

Het komt er, maar de burger wordt niet gehoord

"Het World Food Center in Ede moet 30 hectare bestrijken. Er wordt veel ontwikkelt, maar hoe er nu over gesproken wordt is niet goed", stelt Alexander Vos de Wael in een toelichting op de raadsvragen die hij aan het college van b en w stelde namens Democratische Kiezers.

“Wij van de Democratische Kiezers staan voor meer transparantie, meer dialoog met de burger, dat ontbreekt bij dit dossier. Binnen de raad praten wij erover, maar veel is geheim. Dat kan en mag niet", vervolgt Vos de Wael.

In zijn toelichting op zijn vragen stelt de lijsttrekker van de Democratische kiezers: “Een projectontwikkelaar gaat het terrein van het World Food Center, gelegen aan de noordkant van het station Ede-Wageningen, vol bouwen. Hier verrijst de commerciële showcase van het Nederlandse Agri Food. De consument en de markt komen in deze showcase centraal te staan. Het WFC wordt een nieuw levendig stadsdeel voor Ede naast Ede-Centrum. Een complementair stedelijk milieu met (inter)nationale allure, interessant voor bewoners, bezoekers, werknemers en werkgevers.

Naast het feit dat er niet of nauwelijks wordt gecommuniceerd met de inwoner van Ede, maakt de partij zich ook zorgen over de te volgen procedure die door het Edese college wordt voorgesteld en gehanteerd. Hierover zegt Vos de Wael: "Eind van dit jaar zal de nieuwe raad de WFC-structuurvisie vaststellen. Op weg naar dit besluit wil het college de raad de uitgangspunten ten aanzien van het gebiedsconcept, de programmatische bandbreedten, de ruimtelijke uitgangspunten en de ontwikkelstrategie als basis voor de structuurvisie laten vastleggen".

Alexander Vos de Wael stelde raadsvragen over het WFC en de daarbij horende burgerparticipatie. Participatie is een van de speerpunten van de Democratische Kiezers. Vos de Wael legt aan EDE FM voor wat hij precies wil weten.

Luister hier het interview terug:
https://soundcloud.com/edefm/world-food-center-vraag-het-de-burger

Deel deze pagina: