Live Live

Gevolgen voor natuur, verkeer en recreatie nog onduidelijk

Gepubliceerd: Maandag 09 juli 2018 15:22

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bestemmingsplan van de gemeente Ede voor twee woningbouwlocaties in Otterlo beoordeeld. In het rapport ontbreekt nog informatie over de gevolgen van deze ontwikkeling voor kwetsbare natuur, verkeer en recreatie.


Het plan De gemeente Ede stelt een bestemmingsplan op voor maximaal 72 nieuwe woningen en een multifunctioneel dorpshuis op twee voormalige sportvelden in Otterlo. De milieugevolgen van het plan zijn onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Het advies Het rapport laat zien dat de milieugevolgen over het algemeen beperkt zijn. Wel zorgt woningbouw voor een toename van recreatie in het kwetsbare natuurgebied de Zanding. Daarnaast is geluidoverlast te verwachten voor woningen die dichtbij het bestaande tennispark worden gebouwd. Het rapport beschrijft maatregelen, zoals het afsluiten van kwetsbare delen van natuurgebieden en het plaatsen van een geluidscherm, om deze nadelige effecten te beperken.

Nog onvoldoende duidelijk is wat de effecten op kwetsbare natuur zijn van rookgassen van nieuwe woningen en uitlaatgassen door extra verkeer. Daarnaast is de toename van verkeer nog niet goed berekend. Tot slot zijn de gevolgen nog onduidelijk van het afsluiten van kwetsbare delen van natuurgebieden op de recreatiemogelijkheden van de inwoners van Otterlo. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen.

De gemeente neemt deze aanbevelingen ter harte en komt met aanvullende informatie. Voordat de gemeente echter met aanvullende informatie komt over de gevolgen van schadelijke stoffen op kwetsbare natuur wacht ze eerst de uitspraken van de Advocaat Generaal aan het Europese Hof van Justitie af over de manier waarop Nederland omgaat met het beschermen van kwetsbare natuur tegen schadelijke stoffen.

Deel deze pagina: