Live Live

Gerhard van den Top formateur voor nieuw te vormen college Ede

Gepubliceerd: Donderdag 12 april 2018 15:47

Gerhard van den Top formateur voor nieuw te vormen college Ede

Op donderdag 12 april presenteert de ChristenUnie dr.ir. Gerhard van den Top als formateur voor het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders van Ede. De heer Van den Top zal op verzoek van de fracties van ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 de aan de slag gaan met de vorming van het bestuursakkoord 2018-2022 en het nieuwe college.


De heer Van den Top was als informateur de afgelopen week al betrokken bij de coalitievorming in Ede. Om voortvarend aan de slag te gaan en de continuïteit van het proces te bevorderen is hij nu gevraagd ook het vervolg te begeleiden.

Beoogde coalitie

De beoogde coalitiepartijen ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 zijn van mening dat de heer Van den Top de aangewezen persoon is om op een voortvarende manier met de partijen aan de slag te gaan en een goed team te bouwen om te komen tot een breed gedragen bestuursakkoord. Zij hebben unaniem het vertrouwen uitgesproken dat de heer Van den Top de juiste persoon is om de formatie te begeleiden.

Gerhard van den Top

Dr. ir. Gerhard van den Top (1961) is sinds 2014 Dijkgraaf van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarvoor bekleedde hij bestuursfuncties bij onder meer Vitens Evides International en het WNF. De heer Van den Top studeerde Tropische Cultuurtechniek aan de Landbouw Universiteit in Wageningen, en behaalde in 1997 een doctoraat Milieukunde aan de Universiteit Leiden. De geboren Bennekommer woont met zijn vrouw en twee kinderen in Loenen aan de Vecht.

Foto: Gemeente Ede

Deel deze pagina: