Live Live

Gemeente op zoek naar huisvesting arbeidsmigranten

Gepubliceerd: Woensdag 17 juli 2019 13:49

Gemeente op zoek naar huisvesting arbeidsmigranten

EDE - In Ede werken en verblijven tussen de 1500 en 2500 arbeidsmigranten. De gemeente Ede zegt  het belangrijk te vinden dat zij goede huisvesting krijgen. Op dit moment heeft de gemeente onvoldoende zicht op waar zij wonen of ze wonen in woningen die eigenlijk bedoeld zijn om te recreëren.

Het doel

Het belangrijkste is volgens de gemeente dat de arbeidsmigranten op een goede plek kunnen wonen. Dit kan zowel in grootschalige (meer dan 100 en maximaal 400 bewoners) als kleinschalige plekken (minder dan 100 bewoners), in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. 

De gemeente wil bij de huisvesting rekening houden met de omgeving.  De arbeidsmigranten moeten op korte afstand van hun werklocatie wonen en dichtbij voorzieningen. Bij elke mogelijke nieuwe locatie wordt er getoetst op ruimtelijke en maatschappelij ke wenselijkheid.

Drie verschillende groepen

De gemeente Ede maakt onderscheid tussen drie verschillende groepen arbeidsmigranten.

1. Kortverblijvers; dit zijn arbeidsmigranten die slechts enkele maanden in Nederland zijn en
vervolgens weer teruggaan naar huis gaan.

2. Langverblijvers; dit zijn arbeidsmigranten die voor enkelere maanden tot enkele jaren verblijven,
maar op den duur weer terug gaan.

3. Vestigers; arbeidsmigranten die zich hier permanent willen vestigen.

De uitgangspunten zijn bedoeld voor de eerste twee categorieën. De laatst categorie kan een woning
zoeken via de reguliere woningmarkt in Ede.

Werkgevers

Bij arbeidsmigranten ligt de verantwoordelijkheid voor huisvesting bij de werkgever of de bemiddelaar
(uitzendbureau). 

Foto: Pixabay

Deel deze pagina: