Live Live

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn

Gepubliceerd: Vrijdag 30 november 2018 13:55

Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn

EDE – In 2050 wil de gemeente Ede graag energieneutraal zijn, daarvoor zijn meer windturbines en zonnepanelen nodig. Het college van B&W heeft spelregels opgesteld waarmee helder wordt waar en hoe dat mogelijk is. De wind- en zonnewijzer biedt volgens de gemeente houvast voor initiatiefnemers, inwoners en ondernemers in en buiten Ede.

Intiatief ligt vooral bij bewoners en bedrijven zelf

Wethouder duurzaamheid Lex Hoefsloot: ‘We vinden het belangrijk dat inwoners en bedrijven zelf het initiatief nemen om duurzame energie op te wekken.’ Een deel van deze spelregels gaat daarom over het betrekken van de omwonenden. In de wind- en zonnewijzer staan twee kansenkaarten, waarop globaal is te zien waar de beste kansen liggen voor zonnevelden en windturbines. In de praktijk zal het altijd om maatwerk gaan.

Beoordelen

De wind- en zonnewijzer helpt de gemeente om een initiatief goed te kunnen beoordelen. Elk initiatief voor het opwekken van wind- en zonenergie begint met een intakegesprek tussen de initiatiefnemer(s) en de gemeente.

Raad

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de wind- en zonnewijzer op www.ede.nlgeplaatst. Daar kan ook een intakegesprek worden aangevraagd. Meer informatie over duurzaamheid in Ede kunt u vinden op www.ede-natuurlijk.nl.

 
Foto: Pixabay

Deel deze pagina: