Live Live

Gemeente Ede houdt 5,1 miljoen over: jeugdzorg blijft zorgenkindje

Gepubliceerd: Dinsdag 16 april 2019 09:23

Gemeente Ede houdt 5,1 miljoen over: jeugdzorg blijft zorgenkindje

EDE- Maandagmiddag is de jaarrekening van de gemeente Ede vrijgegeven, goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. De gemeente zegt onderaan de streep 5,1 miljoen euro in de plus te staan.

Een groot deel van dit bedrag komt uit een positief resultaat op het grondbedrijf van de gemeente Ede. De totale begroting is van de gemeente Ede is ruim 400 miljoen euro. De gemeente wil met de 5,1 miljoen euro eventuele tegenvallers opvangen.

Wethouder financiën Leon Meijer verklaart dat naast een nieuw college en ambities er in 2018 zoals bekend vooral zorgen zijn over de oplopende kosten binnen de zorg. 'Helaas zagen we in 2018 het tekort op de zorg steeds verder oplopen. We geven jaarlijks meer uit dan er voor de zorg beschikbaar is. Dit heeft onder meer te maken met te weinig geld van het Rijk en een flinke stijging van de vraag naar zorg. In Ede willen we de tekorten op de zorg waar mogelijk oplossen binnen het beschikbare zorgbudget.'

Op dit moment zegt de gemeente te werken aan oplossingen om de zorg op onderdelen op een andere manier aan te bieden en op die manier de tekorten terug te dringen. De ideeën hiervoor worden op dit moment verder uitgewerkt.

Hopen op verdere ontwikkeling in woningbouw

Onderdeel van de vaststelling van de programmarekening 2018 is de vaststelling van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG). De gemeente heeft diverse gronden in bezit voor ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen. De financiële situatie hangt onder meer af van het verkooptempo van de gronden en de ontwikkeling van de prijs van bouwgrond. 2018 was een goed jaar. De gemeente kon een nettowinst van 4,9 miljoen euro inboeken en der reserves liepen op tot 7,6 miljoen euro.

De jaarrekening is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In april/mei ligt de jaarrekening ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Lees en bekijk hieronder de ontwikkelingen rond het sociaal domein en jeugdzorg.


Foto: Pixabay

Deel deze pagina: