Live Live

Gemeente Ede en CHE gaan intensiever samenwerken

Gepubliceerd: Maandag 26 november 2018 16:30

Gemeente Ede en CHE gaan intensiever samenwerken

EDE - De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de gemeente Ede gaan nauwer samenwerken. Het doel is om de kennis en expertise van studenten, docenten en lectoren nog beter in te zetten voor de Edese samenleving. Daarom is een samenwerkingsagenda opgesteld met activiteiten die bijdragen aan een slimmere gemeente die aantrekkelijk(er) is voor talentvolle ondernemers, studenten en inwoners. Op 26 november bekrachtigden burgemeester René Verhulst en voorzitter van College van Bestuur Harmen van Wijnen de samenwerking met een handtekening.

Met de samenwerkingsagenda willen de twee partners de aanwezige ruimte, kennis en faciliteiten in Ede benutten om tot vernieuwing te komen. De activiteiten zijn een concrete vertaling van het Bestuursakkoord Ruimte voor Ede, waarin de thema’s voedsel, duurzaamheid en sociaal domein een prominente rol spelen.

Burgemeester René Verhulst licht de ambities namens de samenwerkende partners toe: 'Ede beschikt over veel talent. De verscheidenheid van ons gebied, regio en inwoners zien wij als een grote kracht die wij graag willen benutten. Onze Edese samenleving wordt er beter van wanneer we er samen met partners zoals de CHE aan bouwen.'

Uitwerking
Het partnerschap krijgt een uitwerking in verschillende vormen. Zo gaan HBO-ICT-studenten en -onderzoekers helpen bij slim(mer) gebruikmaken van informatie en data. Hierdoor kan beter en flexibeler worden ingespeeld op de behoeften van bewoners. Daarnaast onderzoeken we wat sociaal werkers kunnen doen om informele hulp te stimuleren. Een laatste voorbeeld is dat wordt geinventariseerd hoe een gezonde leefstijl van inwoners kan worden gestimuleerd. Harmen van Wijnen licht toe: 'De CHE leidt professionals op die ook maatschappelijke verantwoordelijkheid willen dragen in de Edese samenleving. Zij zijn voor een belangrijk deel ook uitvoerder van lokaal overheidsbeleid. Deze samenwerking met gemeente Ede stelt ons in staat om nog beter aan te sluiten op actuele, lokale vraagstukken.'

De partners gaan gezamenlijk aan de slag met genoemde thema’s. In 2019 worden de eerste resultaten verwacht.
 
Foto: Gemeente Ede

Deel deze pagina: