Live Live

Gelderse ChristenUnie: 'Wolf op voorhand niet doodschieten'

Gepubliceerd: Woensdag 15 augustus 2018 13:52

Gelderse ChristenUnie: 'Wolf op voorhand niet doodschieten'

ARNHEM - De Gelderse ChristenUnie is niet voor het doodschieten van de wolf, verklaart fractievoorzitter Pieter Plug dinsdag in een persverklaring.

Dit in tegenstelling tot de Gelderse CDA fractie die de beschermde status van de wolf wil heroverwegen. Het CDA twijfelt of de wolf past in het Nederlands landschap. Omdat er dit jaar al 134 schapen zijn gedood door de wolf ten opzichte van 21 vorig jaar, pleit het CDA voor beheersmaatregelen en dat is volgens de Gelderse ChristenUnie zeer opmerkelijk.

In oktober 2017 liet de toenmalige CDA gedeputeerde via De Gelderlander nog weten blij te zijn met de komst van de wolf. 'Het betekent dat de natuur er zo goed aan toe is, dat de wolf hier kan leven.'De uitspraak staat volgens de Gelderse ChristenUnie haaks op het huidige standpunt om wolven dood te schieten.

De ChristenUnie fractie zegt al jaren te staan voor een realistisch en natuurlijk faunabeheer in Gelderland. Meer natuur is goed voor de wildstand en het toerisme, maar brengt ook meer wildschade: 'Daar zullen we de goede balans in moeten zoeken met elkaar.'

'Uit cijfers over 2017 blijkt dat schade die de wolf veroorzaakt in schril contrast staat met de schade die wordt veroorzaakt door de gans, mees, smient, het wild zwijn en de das', stelt de fractievoorzitter.

De partij pleit voor een discussie over de beste vorm van faunabeheer. Die moet volgens hen starten bij de draagkracht van een gebied, en de vraag hoeveel schade en natuurlijke sterfte door voedseltekorten we accepteren.

Daarnaast is het volgens de Gelderse ChristenUnie veel belangrijker dat de provincie Gelderland zich sterk maakt om grondeigenaren tegemoet te komen. Zo moet het voor agrariërs makkelijker en goedkoper worden om wildschade te kunnen opgeven en financiële steun te vragen.

Het Gelderse CDA wil juist graag weten hoe er wordt omgegaan met schademeldingen als gevolg van wolvenoverlast. Statenlid Engelina van Steenbrugge: ‘Wij denken dat het hoog tijd is om een brede discussie te voeren over dit probleem en snel passende maatregelen te nemen. Dit om te voorkomen dat we achter de feiten aan gaan lopen.'

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto: Pixabay

Deel deze pagina: