Live Live

FoodValley zet in op grote regiodeal met het Rijk

Gepubliceerd: Dinsdag 04 september 2018 11:06

FoodValley zet in op grote regiodeal met het Rijk

EDE - De regio FoodValley wil sneller omschakelen naar de productie en consumptie van duurzaam en gezond voedsel. ‘Het is de kern van de regiodeal die we met het Rijk willen sluiten', zo stelt René Verhulst, voorzitter van de Regio FoodValley. Om de plannen te kunnen realiseren is veertig miljoen euro nodig.

De plannen voor de deal, getiteld 'Regiodeal FoodValley - Gezond voedsel voor de toekomst', zijn maandag gepresenteerd aan het Rijk.

Samenwerking

De plannen zijn in samenwerking met de provincies Utrecht, Gelderland, de regio Foodvalley, universiteiten van Wageningen en Utrecht, LTO Gelderse Vallei en VNO-NCW-midden tot stand gebracht.

De komende weken zal de regio in overleg met het Rijk haar voorstellen toelichten. Dan hoort de regio of haar plannen geselecteerd zijn en verder worden uitgewerkt.

Bijdragen aan gezonde levensstijl

Het geld wordt volgens Foodvalley gebruikt om in de toekomst mensen gezonder te laten leven,waardoor ze minder snel ziek worden, of sneller genezen van een ziekte.

Gezonde voeding moet daarbij een belangrijk onderdeel vormen volgens Mirjam Maasdam, gedeputeerde van de provincie Utrecht. 'Met voeding kunnen we de preventieve en curatieve gezondheidszorg verbeteren. Want met betere en gerichtere voeding en leefstijl kunnen we de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en ziektes voorkomen.’

Goedkope huisvesting en duurzaam produceren


Dit willen ze bereiken door onder andere producten duurzamer te produceren en de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door goedkope huisvesting en laboratoria beschikbaar stellen aan jonge ondernemers en de vakkrachten van de toekomst nog beter op te leiden in de regio FoodValley.

Meedenken over toekomstige innovaties


Het Rijk heeft via het Regiofonds regio's opgeroepen om mee te denken hoe zij samen met het Rijk kunnen werken aan vraagstukken van nationaal belang. 'We hebben in deze regio de kennis in huis om baanbrekende innovaties op dit gebied voor elkaar te krijgen en die mondiaal, nationaal en regionaal ten dienste te stellen aan het gezonde voedsel van de toekomst', vertelt gedeputeerde Michiel Scheffer van Gelderland.

Snel handelen

Met de huidige voedselproductie en consumptie komen we volgens de initiatiefnemers niet verder, er moet duurzamer en met meer oog voor mens en dier geproduceerd worden. Vanuit de Europese Unie, het Rijk en vanuit regionale overheden is vastgesteld dat duurzaamheid, voedselveiligheid en voeding en gezondheid vragen om een versnelling van innovatieprocessen in de agro- en foodketens.

Deel deze pagina: