Live Live

Festival of Nine Lessons and Carols

Gepubliceerd: Zaterdag 14 december 2019 20:35

Festival of Nine Lessons and Carols

Op 22 december wordt er in de Beatrixkerk een Festival of Nine Lessons and Carols gehouden. De dienst begint om 17.00 uur. De voorganger is ds. T.P. de Jong. Medewerking wordt verleend door de cantorij van de Beatrixkerk o.l.v. Margret Spelt en de organist is Sebastiaan ’t Hart.

Een Festival of Nine Lessons and Carols is een dienst die traditioneel rond Kerst plaatsvindt, met name in Engeland. In een dergelijke viering wordt het verhaal van de zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus verteld aan de hand van negen korte lezingen, de lessons, afgewisseld met het zingen van carols, hymnen en koormuziek.

De eerste liturgie voor Nine Lessons and Carols is samengesteld door Edward Benson, bisschop van Truro (Cornwall) in 1880. Sindsdien vindt de kerkdienst er jaarlijks plaats. Al snel namen andere kerken de viering over en bewerkten de liturgie voor eigen gebruik. Tegenwoordig vinden dit soort vieringen overal ter wereld plaats, zo ook in Nederland

De dienst in de Beatrixkerk is in het Nederlands en ook alle liederen zullen in het Nederlands worden gezongen. Iedereen is van harte welkom, de entree is vrij. Wel zal er een collecte zijn om de onkosten te bestrijden.

De Beatrixkerk vindt u aan de Beatrixlaan 54 in Ede.

Foto: Cantorij van de Beatrixkerk Ede

Deel deze pagina: