Live Live

Evensong op 27 januari in de Beatrixkerk in Ede

Gepubliceerd: Maandag 21 januari 2019 10:19

Evensong op 27 januari in de Beatrixkerk in Ede

EDE - Op zondag 27 januari a.s. wordt voor de eerste keer dit jaar een Choral Evensong gehouden.

Deze Evensongs vanuit de Anglicaanse traditie werden vorig jaar elke maand in de Beatrixkerk gehouden. Ook andere kerkgenootschappen hadden belangstelling voor deze diensten. Vandaar dat dit jaar de Evensongs onder de paraplu van de Raad van Kerken van Ede worden gehouden.

De dienst van 27 januari heeft plaats in de Beatrixkerk, Beatrixlaan 54 in Ede. Voorganger is ds. Theo Pieter de Jong, organist is Sebastiaan ‘t Hart en medewerking wordt verleend door het Luna Kamerkoor uit Utrecht o.l.v. Wolfgang Lange. Het Luna Kamerkoor is opgericht in 2012 en is een projectkoor voor vergevorderde amateurzangers uit heel Nederland. .

De dienst begint om 17.00 uur, de toegang is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang om deze diensten ook in de toekomst mogelijk te maken.

Inlichtingen kunt u krijgen via Betty de Jong, e-mail edesche.evensongs@gmail.com.

Foto: Archief Omroep Ede

Deel deze pagina: