Live Live

Evensong op 24 februari in de Beatrixkerk in Ede

Gepubliceerd: Maandag 18 februari 2019 11:10

Evensong op 24 februari in de Beatrixkerk in Ede

EDE - Op zondag 24 februari a.s. wordt in de Beatrixkerk te Ede weer een Choral Evensong gehouden.

Deze Evensongs - vanuit de Anglicaanse traditie - werden vorig jaar elke maand in de Beatrixkerk gehouden. Ook andere kerkgenootschappen hadden belangstelling voor deze diensten. Vandaar dat dit jaar de Evensongs onder de paraplu van de Raad van Kerken van Ede worden gehouden.

De dienst van 24 februari heeft plaats in de Beatrixkerk, Beatrixlaan 54 in Ede. Voorganger is pastor H. Lucassen, organist is Steven ‘t Hart en medewerking wordt verleend door het CHE Kamerkoor uit Ede o.l.v. Marleen van der Kolk.

De dienst begint om 17.00 uur, de toegang is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang om deze diensten ook in de toekomst mogelijk te maken.
Inlichtingen kunt u krijgen via Betty de Jong, e-mail edesche.evensongs@gmail.com.


Foto Beatrixkerk: Archief Omroep Ede

Deel deze pagina: