Live Live

Evaluatie belevingsvlucht: meer geluid gemeten dan in milieuonderzoeken

Gepubliceerd: Maandag 09 juli 2018 12:57

Evaluatie belevingsvlucht: meer geluid gemeten dan in milieuonderzoeken

De geluidsmetingen die tijdens de belevingsvlucht zijn gedaan, zijn duidelijk hoger dan de geluidsbelasting die berekend is in de Milieu Effect Rapportage van de nieuwe routes van Lelystad Airport. Tot die conclusie komt de regiegroep die de belevingsvlucht begeleidde in haar evaluatierapport.Door mediapartner Omroep Gelderland

Eind mei werden de nieuwe routes van Lelystad Airport gevlogen over de Veluwe. Een regiegroep bestaande uit omwonenden, deskundigen en vertegenwoordigers van actiegroepen vanuit verschillende provincies begeleidde die vlucht. Maandagmiddag bieden zij hun evaluatierapport aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan. Vervolgens wordt het naar de Tweede Kamer gestuurd.

Belevingsvlucht zinvol

In haar evaluatie doet de regiegroep verschillende aanbevelingen. Volgens de leden is het zinvol om een dergelijke vlucht uit te voeren, maar moet dat wel in een vroeg stadium gebeuren. Op die manier kunnen de resultaten worden meegenomen in de beslissingen die worden genomen.

De regiegroep heeft twijfels over de milieu effect rapport (MER) die eerder dit jaar opnieuw werd vastgesteld. Het vorige rapport moest opnieuw worden uitgevoerd nadat actiegroepen vorig jaar fouten in het rapport ontdekten. In februari werd deze geactualiseerde versie vastgesteld.

Twijfels over MER

Tijdens de belevingsvlucht in mei zijn geluidsmetingen gedaan. Uit de meetresultaten blijkt dat er verschillen zijn van 3 tot 8 decibel tussen de metingen en de laatste milieu effect rapportage. Die verschillen maken dat de regiegroep twijfelt aan de juistheid van de MER en vragen om nader onderzoek.

De groep pleit ervoor om het luchtruim eerst her in te delen en als alle effecten in kaart zijn gebracht het vliegveld te openen. Daarnaast moet gekeken worden naar alternatieve routes en moeten de routes over stille gebieden worden heroverwogen. Wel zijn ze tevreden over de communicatie over de belevingsvlucht. Het rapport wordt direct naar de Tweede Kamer gestuurd en zal na het reces besproken worden.

Foto: Omroep Ede

Deel deze pagina: