Live Live

Ede energieneutraal in 2050

Gepubliceerd: Dinsdag 30 januari 2018 16:59

Ede energieneutraal in 2050

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 30 januari concrete nieuwe duurzame energie maatregelen voorgesteld aan de gemeenteraad.

Binnen de termijn van vier jaar zal 4% energiebesparing moeten worden gerealiseerd, en ondanks de groei van Ede zal tenminste 20% van alle energie duurzaam moeten gaan worden. 'We staan voor een enorme opgave, waarbij we alles moeten inzetten om het voor elkaar te krijgen. Het is ook belangrijk om nu de stappen te zetten. De gemeenteraad gaat daarom binnenkort een besluit nemen.' Aldus Wethouder Leon Meijer. Om dit allemaal mogelijk te maken moeten het aantal zonnepanelen op daken worden uitgebreid tot 130.000 stuks. Ook komt er tenminste 50 hectare aan zonnepanelen op de grond bij en zal er een uitbreiding komen van het duurzame warmtenet middels een derde installatie. Duurzame energie zal niet alleen komen uit de bestaande biomassa centrale maar ook via restwarmte uit bedrijven, mestvergisting en geothermie (warmtewinning uit aardwarmte). Nieuwe woningen zullen op termijn niet meer standaard worden aangesloten op het bestaande aardgasnet. Het fiets gebruik gaat nog verder gepromoot worden en elekrisch rijden zal een lift krijgen door het plaatsen van nog méér laadpalen in de gemeente Ede.

https://soundcloud.com/edefm/ede-presenteert-routekaart-energie-neutraal

Deel deze pagina: