Live Live

Directeur Gert Boeve vertrekt bij Regio Foodvalley

Gepubliceerd: Woensdag 13 maart 2019 11:23

Directeur Gert Boeve vertrekt bij Regio Foodvalley

EDE - Directeur van Regio Foodvalley, Gert Boeve stopt per 1 juni. Hij heeft deze functie dan tweeëneenhalf jaar bekleed. Het besluit is na overleg met het bestuur van de stichting genomen.

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen om het vestigingsklimaat te bevorderen en ondernemen, wonen, werken en studeren aantrekkelijk te maken.

Toekomstplannen

Als secretaris-directeur van Regio Foodvalley is Gert Boeve directeur van het regiokantoor en de eerste adviseur van het regiobestuur en van de Triple Helix. De afgelopen twee jaar heeft de heer Boeve veel energie gestoken in het doorontwikkelen van de regionale samenwerking. Het bestuur van Regio Foodvalley en Gert Boeve hebben de afgelopen maanden veelvuldig gesproken over de toekomstplannen van, en in de regio. Gert Boeve heeft daarbij uitgesproken toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. En het bestuur van Regio Foodvalley ziet dit als een kans om met een nieuw gezicht op deze belangrijke positie vorm en inhoud te geven aan de vele toekomstige ambities.

René Verhulst, voorzitter van het regiobestuur: 'Gert Boeve heeft zich de afgelopen tweeëneenhalf jaar ingezet voor een solide regionale organisatie en goede toekomst voor de regio. De Regio Deal Foodvalley, met substantiële financiering voor de toekomst, vormt daarbij het hoogtepunt. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en de geboekte resultaten.'

Opvolging

Gert Boeve zal tot juni 2019 zijn kennis en kunde beschikbaar stellen voor Regio Foodvalley en zorgen voor een vloeiende overdracht van zijn werkzaamheden. Het regiobestuur hoopt binnen enkele maanden een definitieve opvolger aan te stellen.


Foto: Regio Foodvalley

Deel deze pagina: