Live Live

Debat EDE TV EDE FM EdeStad vandaag te zien en te horen

Gepubliceerd: Woensdag 14 maart 2018 13:21

Debat EDE TV EDE FM EdeStad vandaag te zien en te horen

Op negen maart jongstleden werd er in de Edese raadszaal gesproken door 12 partijen over 6 onderwerpen, tijdens het verkiezingsdebat van EDE TV, EDE FM, EdeStad. Omroep Ede en de BDU sloegen de handen ineen en organiseerde dit debat. 

Er werd gesproken over de de stellingen:

Verhuizing van Cultura naar de Achterdoelen is noodzakelijk om het Edese centrum levendiger te maken.

De gemeente moet het mogelijk maken dat supermarkten in alle dorpen op zondagmiddag open mogen.

Het World Food Center is een geldverslindend luchtkasteel.

De Parklaan is de ideale oplossing voor één van grootste verkeersknelpunten in Ede: het kruispunt bij het ziekenhuis.

Het nieuwe afvalinzamelingssysteem is omslachtig en levert de burger niets op.

Dankzij de huidige coalitie van CDA, Gemeentebelangen, CU, D66 en PvdA gaat het goed met Ede. Houden zo! Tijdens het debat werd er gesproken met Harry van Huijstee (PvdA), Irene van de Voort (Evenwicht), Stephan Neijenhuis (D66), Nico van der Poel (SGP), Hester Veltman (VVD), George de Haan (65plus Partij), Leon Meijer (ChristenUnie), Ruben van Druiten (Burgerbelangen), Ellen Out (GroenLinks), Jan Pieter van der Schans (CDA), Peter de Pater (Gemeentebelangen) en Alexander Vos de Wael (Democratische Kiezers).

Het debat is vandaag te zien op EDE TV om 20:00 uur. Herhaling morgen en vrijdag om 20:00 uur. Het debat is ook te beluisteren op EDE FM. Vanmiddag om 17:00 uur, morgenochtend om 10:00 uur en vrijdag middag om 16:00 uur.

Het debat werd vrijdag avond gehouden in de raadszaal van Ede. Na het debat konden er diverse conclusies worden getrokken.

De huidige coalitie (CDA/ChristenUnie/PvdA/D66/Gemeentebelangen) kreeg veel waardering tijdens het verkiezingsdebat dat vrijdagavond in de raadzaal met alle lijsttrekkers werd gehouden. Alexander Vos de Wael van Democratische Kiezers - nota bene de luis in de pels van het college - waardeerde het college zelfs met een 7,5 als cijfer.

,,Maar we moeten voor excellent gaan en streven naar een tien!", voegde hij er snel aan toe. Het raadslid dat nog niet zo lang geleden uit de VVD was gestapt, gaf zijn directe opponent Peter de Pater (Gemeentebelangen) ook nog een pluim als 'verbinder' in de gemeenteraad. Samen waren de heren het er wel over eens dat de communicatie van de gemeente een stuk beter kan.

De overige partijen kregen elk dertig seconden om puntig aan te geven wat hun visie op de terugblikkende stelling was, waarbij Ruben van Druiten (Burgerbelangen) het proces bij de speurtocht naar asielzoekerscentra en Skaeve Huse ,,een blamage" vond. Irene van de Voort (van Evenwicht) vindt dat Ede moet ,,stoppen met ambitieuze projecten en het geld in mensen moet steken."

De politica die het CDA had verlaten en een eigen middenpartij oprichtte, nam het op tegen Harry van Huijstee van de PvdA. De twee bleken het eens te zijn dat Cultura niet moet verhuizen naar het voormalige V&D-pand, omdat dit teveel geld kost. Van Huijstee ziet wel brood in verplaatsing van de huidige entree naar de kant van het Kuiperplein. ,,Dat is kosteneffectiever." De meeste andere partijen vinden verhuizing ook een heilloze weg, hoewel de worsteling met de leegstand aan de Achterdoelen wordt onderkend.

Het meeste vuurwerk ontstond in de discussie tussen Leon Meijer (CU) en Ruben van Druiten over het nieuwe afvalsysteem. ,,Dit levert burgers ergernis op, met vier kliko's in je (kleine) tuin. En iedereen moet zo langzamerhand afvaldeskundige zijn. Je wordt krankjorum van dat gepuzzel. Nascheiding is veel effectiever", meent Van Druiten. ,,Scheiden bij de bron is de beste methode. Zo zijn we ons ook bewust wat we weggooien. En als we alles in één kliko gooien, krijg je wel de rekening. Voor nascheiding moeten we helemaal naar plaatsen als Harlingen...," pareerde Meijer, de wethouder die lijsttrekker Cor Otter verving.

Over koopzondagen in alle dorpen van de gemeente was het verschil in visie het grootst tussen D66 en de SGP. Nico van der Poel had al gememoreerd aan het referendum dat had gezorgd voor dit debacle, dat het in zijn ogen al is. ,,Een rustdag in de week is goed voor iedereen, daar moet je zuinig op zijn. En ondernemers zitten er ook niet op te wachten", meent de SGP'er. Van der Poel zag de nieuwe Gereformeerde Beginsel Partij overigens schitteren door afwezigheid bij dit debat, wellicht tot haar opluchting. ,,We moeten rekening houden met elkaar. Veel mensen willen op zondag wél sporten of boodschappen doen", reageerde Stephan Neijenhuis van D66. Anderen partijen wezen erop dat veel Bennekommers op zondag uitwijken naar plaatsen als Wageningen en Ede, omdat in het eigen dorp dan geen supermarkt geopend is.

Jan Pieter van der Schans van het CDA opperde de aanleg van een tunnel bij het grootste Edese kruispunt bij het ziekenhuis, om het fileprobleem hier op te lossen. Verband met de aanleg van de Parklaan ziet hij echter niet, hoewel de CDA'er wel het belang ziet voor ontsluiting van nieuwbouwwijken. Debat-opponent Ellen Out van GroenLinks ziet geen heil in meer asfalt en is tegen een vierbaans Parklaan. ,,Groen en leefbaarheid is belangrijker." Partijen als Evenwicht en de CU etaleerden hun kennis door erop te wijzen dat aanleg van de Parklaan voorlopig vast zit op een bezwaarprocedure, tot aan het Europese Hof.

George de Haan (65-Plus) noemt het streven naar een World Food Center luchtfietserij. ,,De Amerikaanse Silicon Valley is van onderaf een groeibriljant gebleken, maar in Ede willen we dat omgekeerd doen en dat is uiterst riskant", meent De Haan. Zijn opponent Hesther Veltman van de VVD ziet hier juist veel kansen. ,,Op deze toplocatie is ruimte voor nieuwe bedrijven en innovatie. Zo houden we Ede jong. We hebben wel commitment van het bedrijfsleven nodig, daarom is zorgvuldigheid in het proces noodzakelijk, om de risico's te minimaliseren", aldus Veltman.

De debatavond werd aan de hand van zes stellingen geleid door Martin Both, hoofdredacteur van Omroep Ede. De lokale omroep (mede-organisator met nieuwsblad Ede Stad) maakte tv- en radio-opnamen.

Door: Freek Wolff en Martin Both

Deel deze pagina: