Live Live

Cultuureducatie met kwaliteit wederom in Ede.

Gepubliceerd: Dinsdag 31 maart 2020 16:46

Cultuureducatie met kwaliteit wederom in Ede.

EDE - Ede gaat wederom deelnemen aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. De gemeente nam al deel sinds 2013 aan dit programma. Er vind een derde periode plaats van dit programma voor de jaren 2021-2024.

Door de minister van onderwijs, cultuur, wetenschap is het verzoek gedaan om wederom deel te nemen. Cultuureducatie met Kwaliteit is een vierjarig landelijk programma om cultuureducatie duurzaam in het onderwijs te verankeren. Per gemeente vraagt een penvoerder subsidie aan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor Ede is dit Cultura. 

Het Rijk vraagt ook om een gemeentelijke bijdrage (dit hoeft geen nieuw geld te zijn). De bijdrage van de gemeente wordt met maximaal hetzelfde bedrag ‘gematcht’. Het Rijk heeft € 0,79 cent per inwoner per jaar beschikbaar.
Voor Ede betekent dit ruim  € 91.000.


Deel deze pagina: