Live Live

Cultura en de onderwijsspecialisten ondertekenen convenant

Gepubliceerd: Woensdag 04 juli 2018 09:45

Cultura en de onderwijsspecialisten ondertekenen convenant

Cultuur is voor iedereen. Maar is dat ook zo? Voor mensen met een beperking, een fysieke of geestelijke handicap is deelnemen aan cultuur helemaal niet vanzelfsprekend. Toch kan cultuur of het beleven van kunst heel veel opleveren. Het geeft een verhoogd gevoel van eigenwaarde, gezien worden, het gevoel mee te doen; dat zijn allemaal dingen die deelnemen aan cultuur op kan leveren. Maar vaak zijn er nog genoeg belemmeringen voor mensen met een beperking om ook daadwerkelijk deel te nemen.


Een eerste stap in de richting om de belemmering voor scholieren met een beperking weg te nemen, is door de samenwerking die De Onderwijsspecialisten en Cultura aangaan. Vanaf komende schooljaar werken we samen om cultuuronderwijs nog beter te verankeren. Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Via cultuuronderwijs leren zij zichzelf en de wereld ontdekken, ervaren, kennen, zich er toe verhouden en betekenis te geven. Door cultuuronderwijs te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve en het onderzoekende vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld.

De Onderwijsspecialisten en Cultura tekenen op vrijdag 6 juli om 9.30 uur een convenant in Cultura. Hierin spreken we af dat we samen activiteiten aangaan bieden voor de kinderen van de onderwijsspecialisten. In Ede betreft dit er ongeveer 450 leerlingen. We wisselen onderling kennis en ervaring uit, docenten worden uitgewisseld en de contactpersonen van Cultura worden steeds zichtbaarder in de scholen.

Door de samenwerking maken we de kinderen sterker, weerbaarder en beter voorbereid op de 21ste eeuwse vaardigheden.

Foto: Omroep Ede

Deel deze pagina: