Live Live

Convenant Internationale Schakelklas (ISK) Ede

Gepubliceerd: Woensdag 14 juni 2017 12:07

Convenant Internationale Schakelklas (ISK) Ede

ISK Ede, (Internationale Schakelklas), is de naam van het convenant dat vier Edese scholen voor voortgezet onderwijs en wethouder Johan Weijland namens de gemeente Ede op 13 juni ondertekenden.

Met dit convenant bekrachtigen CSG Het Streek, Marnix College, Pallas Athene College, Aeres VMBO Ede (Groenhorst Ede) en de gemeente Ede hun onderlinge samenwerking om nieuwkomers, in de leeftijd van 12-18 jaar, middelbaar onderwijs te bieden en voor te bereiden op het doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs of naar werk.

De Internationale Schakelklas is algemeen toegankelijk en hanteert een open toelatingsbeleid. Het onderwijs is erop gericht dat de leerlingen zich verder kunnen ontplooien en het draagt bij aan de bevordering van actief burgerschap.

Afspraken
Alle ondertekenaars spreken af dat zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben genomen voor de centrale onderwijsopvang, met de bedoeling hen gedurende twee jaar, of voor sommige groepen gedurende maximaal drie jaar, voor te bereiden op deelname aan regulier onderwijs of op een plaats op de arbeidsmarkt.

Voor elke leerling wordt gedurende de opvangperiode een onderwijskundig rapport bijgehouden. Een belangrijk criterium voor plaatsing in het reguliere onderwijs van één van de partijen is het in voldoende mate beheersen van de Nederlandse taal.
De gemeente Ede zorgt voor huisvesting van de ISK Ede en de inrichting van de fysieke omgeving hiervan. Voor wat betreft de veiligheid is het convenant “De Veilige School” van toepassing.

Deel deze pagina: