Live Live

ChristenUnie en VVD blij met reactie college inzake hoogspanningslijnen

Gepubliceerd: Maandag 28 mei 2018 12:49

ChristenUnie en VVD blij met reactie college inzake hoogspanningslijnen

In de afgelopen raadsperiodes hebben met name de ChristenUnie en VVD gepleit voor het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen.

"De kabels hangen nadrukkelijk over de woonwijk in Ede, dat is dus enerzijds het zicht. Het ruimtelijk effect. Anderzijds geven deze lijnen ook bepaalde straling, wij weten nog steeds niet of dit schadelijk is voor de volksgezondheid. Zolang er geen duidelijkheid is, vinden wij het belangrijk dat deze onder grond verdwijnen", aldus Daan Westrate raadslid voor de ChristenUnie. Voor de verkiezingen stelde Westrate hierover wederom raadsvragen. Ook Bart Omlo namens de VVD stelde over dit onderwerp raadsvragen. Hierop kwam vorige week een reactie van het college van burgemeester en wethouders. Zij geven aan dat op termijn, circa 2 tot 3 jaar begonnen moet zijn met het ondergronds brengen van de lijnen. Bart Omlo van de VVD is blij met dit antwoord, ook Daan Westrate is positief gestemd: "Wij zijn erg blij met de schriftelijke vragen van de VVD. Dat in aansluiting op de mondelinge vragen van de ChristenUnie 2 maanden geleden. Wethouder Meijer heeft hierop goed gereageert. Was blij met de toezegging van het college dat zij alles in werking gaan stellen om zo snel mogelijk alle draden onder de grond te gaan brengen. Er is nu politiek draagvlak en het einde is inzicht". Kijk hier het hele interview terug met Daan Westrate.

https://youtu.be/RiFaYXPSGCo

Deel deze pagina: