Live Live

Choral Evensong op 28 april in de Beatrixkerk te Ede

Gepubliceerd: Woensdag 24 april 2019 15:24

Choral Evensong op 28 april in de Beatrixkerk te Ede

EDE - Op zondag 28 april a.s. wordt in de Beatrixkerk te Ede weer een Choral Evensong gehouden. Deze Evensongs werden vorig jaar elke maand in de Beatrixkerk gehouden. Ook andere kerkgenootschappen hadden belangstelling voor deze diensten. Vandaar dat dit jaar de Evensongs onder de paraplu van de Raad van Kerken van Ede worden gehouden.

Wat is een Evensong?

Een evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk. Dit wordt meestal gezongen door het koor en daarom choral evensong genoemd. De dienst is vergelijkbaar met een Rooms-Katholieke of Lutherse vesper en mag door leken worden geleid.

De orde van een Evensong ligt grotendeels vast en is te vinden in het Book of Common Prayer.
Vaste onderdelen zijn:

- de preces en responses (een aantal vaste verzen);
- een of meer psalmen (die zingend worden gereciteerd);
- twee bijbellezingen die worden afgesloten met de canticles (resp. het Magnificat, lofzang van Maria en het Nunc Dimittis, de lofzang van Simeon);
- de geloofsbelijdenis;
- verschillende gezongen en gereciteerde gebeden, waaronder het Onze Vader en het gebed van de dag);
- twee anthems (uitgebreide toonzettingen van bijbelteksten);
- enkele hymns worden in de evensong in samenzang gezongen.

Vooral Engelse koormuziek

Voor al deze onderdelen kan het koor putten uit een rijke bibliotheek van (overwegend) Engelse koormuziek uit vijf eeuwen.
Een preek maakt niet automatisch deel uit van de choral evensong, maar bij zondagse Evensongs is het wel vrij gebruikelijk.

Opmerkelijk aan een Choral Evensong is de combinatie van een ingetogen gebedsdienst met een veelvoud aan (soms uitbundige) muzikale vormen en stijlen. Zo is de organ voluntary aan het eind niet zelden een virtuoos stuk muziek.

Het is de combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een eeuwenoud ritueel dat een choral evensong zo bijzonder maakt

Dienst op 28 april

De dienst van 28 april heeft plaats in de Beatrixkerk, Beatrixlaan 54 in Ede. Voorganger is ds. Arie Romein uit Ede, organist Sebastiaan ’t Hart en medewerking wordt verleend door de Beatrixcantorij uit Ede o.l.v. Margret Spelt.
De dienst begint om 17.00 uur, de toegang is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang om deze diensten ook in de toekomst mogelijk te maken.

Foto: Omroep Ede

Deel deze pagina: