Live Live

Choral Evensong … van harte welkom!

Gepubliceerd: Maandag 13 januari 2020 11:00

Choral Evensong … van harte welkom!

EDE - Afgelopen oktober is in de Beatrixkerk te Ede weer met een nieuwe serie Evensongs gestart, het derde seizoen. Veel mensen zijn en worden geraakt door de ingetogen diensten met prachtige muzikale vormen en stijlen.

Wat is een (Choral) Evensong

Een Evensong is een grotendeels gezongen avondgebed, dat zijn oorsprong vindt in de Anglicaanse Kerk.
Omdat het meestal door een koor wordt gezongen heet het ook wel Choral Evensong.
Geweldige koren maken afwisselend deel uit van de diensten, bijvoorbeeld: Jongeren Cantorij Houten, Pulse Ensemble Utrecht, Luna Kamerkoor, Cantorij Beatrixkerk en het Vocaal Theologen Ensemble.
De koren putten uit een schat aan - overwegend Engelse - koormuziek, muziek die een periode van vijf eeuwen beslaat.

Een werkgroep, bestaande uit leden van diverse kerken, bereidt de bijeenkomsten voor en dit initiatief wordt van harte ondersteund door de Edese Raad van Kerken.

Eerstvolgende Evensong

De eerstvolgende Evensong is op zondag 26 januari om 17.00 uur in de Beatrixkerk, Beatrxixlaan 54 in Ede. De voorganger is ds T.P. de Jong, de organist Sebastiaan ‘t Hart en medewerking wordt verleend door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken.

De Evensongs vinden doorgaans plaats elke laatste zondag van de maand om 17.00 uur in de Beatrixkerk, tenzij anders vermeld. Reserveer ook vast de volgende dagen in de agenda:
23 februari / 29 maart / 26 april / 31 mei / 27 juni

Meer uitgebreide informatie via www.beatrixkerk.nl onder “downloads”.

Foto: Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken

Deel deze pagina: