Live Live

CHE voor 12e keer beste middelgrote hogeschool

Gepubliceerd: Donderdag 04 oktober 2018 10:02

CHE voor 12e keer beste middelgrote hogeschool

EDE - De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) mag zich voor de 12e keer de beste middelgrote hogeschool van Nederland noemen. Dat is te lezen in de Keuzegids Hbo 2019 die op donderdag 4 oktober is gepubliceerd. Met een score van 70,5 laat de CHE ook alle grote hogescholen achter zich.

Uit de Keuzegids blijkt dit jaar dat studenten steeds meer verwachten van hun opleiding: er is dit jaar een landelijke daling van scores zien. Ook de score van de CHE daalde van 74,5 naar 70,5. Ondanks deze daling steeg het aantal CHE-opleidingen met een nummer 1 positie van drie naar vier. CHE-studenten hebben met name waardering de kundigheid en begeleiding van hun docenten, voorbereiding op hun beroep en de faciliteiten op de hogeschool.

Communicatie & Journalistiek

De opleidingen Communicatie en Journalistiek vallen dit jaar op door hun gestegen waarderingen. De communicatieopleiding kwam dit jaar zelfs als beste uit de bus en mag zich een Topopleiding noemen. De Keuzegids kent dit predicaat toe aan opleidingen met een score van 76 of hoger. Communicatiestudenten zijn over de hele linie tevreden. Onderwijsexperts van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) die toeziet op de onderwijskwaliteit kenden dit jaar in de accreditatie ook hoge scores toe. Hetzelfde geldt voor de opleidingen Journalistiek, de NVAO is met name positief over het eindniveau én het studiesucces van journalistiekstudenten in Ede. Studenten zijn met name lovend over de faciliteiten op de hogeschool.

CHE-Bestuurder Harmen van Wijnen is blij met de waardering: “Er is afgelopen jaren door collega’s van deze twee opleidingen hard gewerkt aan onderwijsontwikkeling om te blijven aansluiten bij de eisen van werkveld en studenten. Dat dat nu terug te zien is in student- en expertwaardering is een groot compliment voor hen. Dat compliment geldt overigens ook voor de studenten, goed onderwijs maak je samen.”

Onderwijsvernieuwing en nieuwe opleidingen


De lichte daling is -naast de landelijke trend- volgens de CHE te verklaren door aanpassen van het deeltijdonderwijsconcept. De Keuzegids maakt in de beoordelingen geen onderscheid in voltijd of deeltijd maar maakt een totaalbalans op. Dit jaar zijn daarmee de resultaten van de vernieuwde deeltijdvarianten voor Social Work, Verpleegkunde, Pabo, Godsdienst Pastoraal Werk en Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing zichtbaar in de totaalscore. Ervaring leert dat na invoering van grote onderwijsvernieuwingen de tevredenheid tijdelijk iets daalt. In 2018 startten de voltijdopleiding HBO-ICT en deeltijdvarianten van de opleidingen Bedrijfskunde, HRM en Communicatie. De resultaten voor deze opleidingen worden volgend jaar zichtbaar.

Deel deze pagina: