Live Live

CHE-studenten bovengemiddeld blij met hun opleiding

Gepubliceerd: Donderdag 28 juni 2018 16:20

CHE-studenten bovengemiddeld blij met hun opleiding

Hbo-studenten positief zijn over hun studie, maar de tevredenheid daalde afgelopen jaar licht. Dat is de conclusie van de Nationale Studenten Enquête 2018 die Studiekeuze 123 donderdag 28 juni heeft gepubliceerd. Ook de tevredenheid van CHE-studenten daalde licht. Op een vijfpuntschaal van 4,06 (2017) naar 3,95 (2018). Het landelijk gemiddelde staat dit jaar op 3,82.


Net als voorgaande jaren geven studenten hun opleiding hoge cijfers. De waardering voor faciliteiten en roostering stegen verder, onder meer door de vernieuwing van het CHE-gebouw. De CHE scoort op alle deelthema’s (ruim) hoger dan gemiddeld, met als enige uitzondering Internationalisering. In de nieuwe curricula wordt hier straks uitdrukkelijk meer aandacht aan gegeven.

Onderwijsvernieuwing

De lichte daling is -naast de landelijke trend- te verklaren door de invoering van nieuwe curricula en het aanpassen van onderwijsconcepten. Onderwijsvernieuwing is nodig om ook in de toekomst kwalitatief en goed aansluitend onderwijs te bieden maar vraagt tegelijk in de aanloop meer bijsturing. Zo zijn deeltijdstudenten over het algemeen positief over hun vernieuwde, flexibele onderwijsconcept maar zien zij ook verbeterpunten. Onder meer de informatievoorziening en studentbegeleiding scoren lager dan gewenst. De begeleiding van voltijd- en deeltijdstudenten is een thema waarop de CHE wil excelleren, daarom is er in het voorjaar van 2018 een verbeterprogramma voor het nieuwe deeltijdconcept opgesteld. 

De opleidingen gebruiken de resultaten van de NSE voor in de bijsturing van hun onderwijsprogramma’s en de verbetering van studiefaciliteiten. Daarnaast worden de resultaten gebruikt in de Hbo Keuzegids, waarin CHE-opleidingen de laatste jaren in de top van hun lijstjes terug te vinden zijn, onder meer door hoge scores op persoonlijke begeleiding, goede beroepsvoorbereiding en de kleinschaligheid van het onderwijs.

Foto: CHE

Deel deze pagina: