Live Live

CHE participeert in nieuw platform Gezinshuizen

Gepubliceerd: Woensdag 22 mei 2019 15:59

CHE participeert in nieuw platform Gezinshuizen

EDE - Verschillende spelers uit de jeugdzorg, waaronder de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) hebben de handen ineen geslagen om het ‘Platform Gezinshuizen’ op te richten, zo stelt de school maandag in een persbericht.

Sinds de Transitie Jeugdzorg in 2015 is het speelveld van de jeugdzorg veranderd. Het werkveld van gezinshuizen is belangrijker geworden en fors in omvang gegroeid. Met het Platform Gezinshuizen is een samenwerkingsverband opgericht dat werk gaat maken van het verder verduurzamen van het beleidsveld van gezinshuizen. 

Generieke jeugdzorgthema’s worden verzorgd door de brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en GGZ Nederland. Met de oprichting van het Platform Gezinshuizen, naast deze bestaande brancheverenigingen, worden mogelijkheden voor een goede legitimatie en representatie van het beleidsveld van gezinshuizen gecreëerd.

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp - georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem - waar gezinshuisouders volgens het 24x7 principe opvoeding, ondersteuning en zorg bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek.

Platform eigenaar van Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Om een gezamenlijke basis onder het beleidsveld van gezinshuizen aan te brengen is, mede op vraag van de Inspecties Gezondheidszorg & Jeugd en het Ministerie van VWS, hard gewerkt aan de totstandkoming van de ‘Kwaliteitscriteria Gezinshuizen’

Deze zijn volgens de CHE nu gereed en worden in Juni opgeleverd. Betrokken partijen achten het van belang om vanuit deze criteria het beleidsveld verder te verduurzamen. Daarin ligt de motivatie om over te gaan tot de oprichting van het Platform Gezinshuizen. Het Platform Gezinshuizen wordt eigenaar van de ‘Kwaliteitscriteria Gezinshuizen’ en gaat zich als eerste richten op de hieruit voortkomende thema’s en het nog in ontwikkeling zijnde ‘Actieplan Gezinshuizen’.


Foto: Christelijke Hogeschool Ede

Deel deze pagina: