Live Live

CDA wil dat spoorwegovergang Kerkweg langer open blijft

Gepubliceerd: Donderdag 07 juni 2018 15:46

CDA wil dat spoorwegovergang Kerkweg langer open blijft

Op dinsdag 5 juni 2018 maakte het college van burgemeester en wethouders bekend dat de spoorwegovergang Kerkweg eind 2019 gesloten moet zijn. De reden: vanaf 2022 gaan er meer treinen rijden over het spoor van Ede.


De komende tijd wordt onderzocht of een nieuwe autotunnel ter vervanging nodig is. Het CDA heeft eind vorig jaar aandacht gevraagd voor dit onderzoek. Samen met wijkbewoners zien zij het belang van een goede wijk-wijkverbinding: voor de fiets, maar ook voor de auto.

Als komend najaar wordt besloten om een extra autotunnel aan te leggen, dan duurt het nog een aantal jaar voordat automobilisten er daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. De spoorwegovergang wordt echter volgend jaar al gesloten. Dat betekent dat er tussen het sluiten van deze spoorwegovergang en de opening van de mogelijke tunnel minimaal 2 tot 3 jaar zit. Het CDA snapt dan ook de verontruste reacties van ondernemers en wijkbewoners.

Waarom moet de spoorwegovergang Kerkweg eind 2019 al dicht terwijl de extra treinen op zijn vroegst pas begin 2022 gaan rijden? Deze vraag legde het CDA voor aan verantwoordelijk wethouder en zijn ambtenaren. Ook hebben ze gevraagd of het mogelijk is om de sluiting van de spoorwegovergang langer uit te stellen en wat voor gevolgen dat zou hebben.

Het besluit dat het college van B&W heeft genomen, ligt de komende 6 weken ter inzage. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om hun zienswijze te geven op de voorgenomen sluiting. Daarna neemt het college een definitief besluit en wordt dit besluit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voor het zover is, wil het CDA elke mogelijkheid hebben onderzocht om de sluiting van de spoorwegovergang zo lang mogelijk uit te stellen.


Foto: Google Earth

Deel deze pagina: