Live Live

Bodembiologiecursussen voor boeren en loonwerkers

Gepubliceerd: Donderdag 01 augustus 2019 08:53

Bodembiologiecursussen voor boeren en loonwerkers

EDE - De bemestingsnormen staan volgens de gemeente Ede onder druk. Het is volgens hen belangrijk om met boeren na te gaan hoe de bodem gezonder te maken. Daarom is er nu de cursus Bodembiologie, voor boeren, loonwerkers en andere geïnteresseerden.

Bij een gezonde bodem neemt het producerend vermogen van de bodem toe. Een gezonde bodem vormt ook de basis voor een rijke biodiversiteit. Er zitten dan bijvoorbeeld voldoende wormen in de bodem om weidevogels te voeden. Een goed bodembeheer draagt ook bij aan een het tegen gaan van klimaatverandering. Bijvoorbeeld het opslaan van CO2 in de bodem kan hieraan bijdragen.

In 2018 en 2019 is al veel gesproken met agrariërs, loonwerkers en pachters van de gemeente Ede over een duurzamer en verantwoord grondgebruik. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld ook bij de gronduitgifte geliberaliseerde pacht 2020 en reguliere (erf)pacht met de grondgebruikers nagaan hoe een duurzaam grondgebruik in de praktijk te kunnen waarmaken. 

Hoe de praktische uitvoering uiteindelijk geregeld wordt is nog niet duidelijk. Tijdens de cursusdagen wil de gemeente hierover nog graag met deelnemers in gesprek. Boeren dragen veel werkzaamheden op aan loonwerkers. Loonwerkers hebben naar boeren ook een adviserende rol. Daarom is er ook een speciaal cursusmoment voor loonwerkers.

Cursus Bodembiologie

In het najaar van 2019 worden er cursussen bodembiologie aangeboden aan boeren en loonwerkers. De cursus duurt drie dagdelen, van 9:45 - 14:15 uur. Meedoen is gratis, maar niet vrijblijvend. Er is een (verplichte) terugkombijeenkomst waarin wordt besproken hoe het geleerde in de praktijk toe te passen.

In de cursus zitten hoofdzakelijk boeren en loonwerkers, aangevuld met enkele ambtenaren en docenten. Zo wordt er volgens de gemeente gewerkt aan kennisopbouw, en begrip over en weer. De gemeente biedt de cursus aan voor boeren en loonwerkers uit de Regio FoodValley. 

Heeft u interesse of nog vragen? Of wilt u zich direct aanmelden? Neem dan telefonisch contact op met Roshini van den Bergen via het telefoonnummer 06 28538097 of per e-mail: .

Foto: Pixabay

Deel deze pagina: