Live Live

Betere schoolgebouwen in Ede

Gepubliceerd: Vrijdag 26 januari 2018 14:09

Betere schoolgebouwen in Ede

In Ede komt het Strategisch Huisvestingsplan (SHP), als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt.

Het college stelde deze week het plan vast. Met dit plan (SHP) gaat volgens het college de kwaliteit van schoolgebouwen omhoog. Nederlandse gemeenten bouwen alleen een nieuw schoolgebouw als het oude gebouw op technische gronden aan vervanging toe was.

Voor Ede komt hier verandering in als er wordt ingestemd met het plan. In de nieuwe aanpak wordt straks ook gekeken of het schoolgebouw functioneel voldoet. Daar horen vragen bij als “Is het groot genoeg, heeft het voldoende verschillende soorten ruimten en is het later aan te passen voor nieuwe soorten onderwijs?” Verder wordt er gekeken of het gebouw voldoet aan moderne eisen voor binnenklimaat (‘frisse scholen’) en duurzaamheid. Deze eisen komen uit het landelijk geldende bouwbesluit 2015 en 2020.

Deel deze pagina: