Live Live

ANBI-informatie

Gepubliceerd: Woensdag 24 mei 2017 09:29

Onze stichting is een zogeheten ANBI en daarom publiceren wij in opdracht van de Belastingdienst onderstaande gegevens.


Naam van de algemeen nut beogende instelling: Stichting Omroep Ede

Fiscaal nummer (RSIN): 8014.96.676
Handelsregister: 09070199

Bestuurssamenstelling:
dhr. drs. W. de Vos, voorzitter
dhr. drs. R.J. Landman, secretaris
dhr. drs. C.G.P. van Welsum, penningmeester
dhr. G.M. van den Brink, lid

Contactgegevens:
Molenstraat 45, 6711 AW Ede
telefoon: 0318 - 811 999 tst. 109
e-mail

Beleidsplan: zie bijlage voor het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020
Verslag van uitgeoefende activiteiten: zie bijlage voor het Jaarrapport 2016
Financiële verantwoording: zie bijlage voor het Jaarrapport 2016

Beloningsbeleid:
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op reiskostenvergoeding (19 ct/km of 2e klas openbaar vervoer) indien zij voor de stichting buiten de gemeente Ede moeten zijn. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

Doelstelling:
Artikel 2 van de statuten:
"De stichting heeft ten doel:
a. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Ede, hierna te noemen: de gemeente;
b. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen."
 
Meer over ANBI vindt u hier.

Deel deze pagina: