Live Live

ANBI-informatie

Gepubliceerd: Woensdag 24 mei 2017 09:29

Onze stichting is een zogeheten ANBI en daarom publiceren wij in opdracht van de Belastingdienst onderstaande gegevens.


Naam van de algemeen nut beogende instelling: Stichting Omroep Ede

Fiscaal nummer (RSIN): 8014.96.676
Handelsregister: 09070199

Bestuurssamenstelling:
dhr. drs. W. de Vos, voorzitter
dhr. drs. R.J. Landman, secretaris
dhr. drs. C.G.P. van Welsum, penningmeester
dhr. G.M. van den Brink, lid
mw. J.D. van der Plas, lid

Contactgegevens:
postadres: Postbus 4242, 6710 EE Ede
vestigingsadres: Molenstraat 45, 6711 AW Ede
telefoon: 0318 - 811 999 tst. 109
e-mail

Beleidsplan: zie bijlage voor het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020
Verslag van uitgeoefende activiteiten: zie bijlage voor het Jaarrapport 2017
Financiële verantwoording: zie bijlage voor het Jaarrapport 2017

Beloningsbeleid:
De stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op reiskostenvergoeding (19 ct/km of 2e klas openbaar vervoer) indien zij voor de stichting buiten de gemeente Ede moeten zijn. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

Doelstelling:
Artikel 3 van de statuten:
1. De stichting stelt zich hoofdzakelijk ten doel het in de gemeente Ede uitvoeren van de publieke media-opdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente Ede leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
3. De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.
 
Meer over ANBI vindt u hier.

Deel deze pagina: