Live Live

19,7 miljoen euro verlies op grond voedselcentrum Ede

Gepubliceerd: Vrijdag 12 juli 2019 17:27

19,7 miljoen euro verlies op grond voedselcentrum Ede

EDE - Ede draait bijna 20 miljoen euro verlies op de grond waar het World Food Center (WFC) is gepland. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van de gemeente. Het verlies is ruim 9 miljoen hoger dan gedacht.

Dat het verlies zo hoog is, heeft meerdere oorzaken. Er is nog steeds geen enkel stukje grond verkocht, waardoor de rentelasten blijven oplopen en ook de kosten voor het 'bouwklaar' maken van het terrein stijgen alsmaar.

Rentelasten

Het verlies was lager geweest, als er meteen gebouwd kon worden. Maar de grond is al sinds 2012 gereserveerd voor het World Food Center (WFC), een kenniscentrum en themapark over voeding. Er gebeurt sindsdien niks mee, de plannen zijn nog niet rond. Dat kost de gemeente handen vol geld, want ze heeft wel een forse lening ervoor afgesloten.

'De rente die we af moeten lossen op die gronden blijft doortikken', zegt wethouder Leon Meijer. 'Dat kost de gemeente iedere dag vele honderden euro's', stelt hij. De gemeente moet nog een hele poos rente betalen. De verwachting is dat het nog minimaal 14 jaar duurt voordat alle grond verkocht is, blijkt uit de stukken.

Dure rioleringen en wegen

Naast de hoge rentelasten zijn de kosten voor het 'bouwrijp' maken van de grond de afgelopen tijd fors gestegen. 'De prijs die we moeten betalen voor de riolering en het aanleggen van wegen zijn fors verhoogd', zegt de wethouder.

Wat is het World Food Center (WFC)?

De gemeente heeft de ambitie om een themapark over voedsel in Ede te realiseren, de WFC Experience. Daarnaast wil de ze op het terrein een kenniscentrum, Food Innovation Disctrict, met voedselbedrijven opzetten. Ook komen er zo'n 600 woningen. De drie ontwikkelingen samen vormen het World Food Center. 


'Stekker eruit'

Door deze nieuwe financiële domper neemt de twijfel over het WFC-project onder gemeenteraadsleden toe. De PvdA wil het liefst de stekker eruit trekken. 'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald', zei fractievoorzitter Harry van Huijstee tijdens de raadsvergadering donderdagavond. 'Dit gaat meer kosten dan wat we nu in de boeken hebben staan, dat weet iedereen.'

Ook de SGP en BurgerBelangen zijn kritisch. Andere partijen zien stoppen nog niet meteen zitten, maar willen wel een helder 'exitplan' hebben om te weten of, en zo ja hoe, de gemeente nog uit het project kan stappen als het een financieel fiasco wordt.

WFC al 6,2 miljoen gekost

De gemeente heeft inmiddels al vele miljoenen in de voorbereiding van het World Food Center gestopt. In ieder geval 6,2 miljoen aan personeelskosten en het doen van onderzoek, bleek tijdens de raadsvergadering. Ook heeft de gemeente toegezegd een subsidie van 6 miljoen euro en een lening van 26 miljoen toegezegd.

En het verlies op de grond, betekent nog weer 9,2 miljoen extra kosten voor de gemeente. Waar Ede dat geld vandaan gaat halen? Het gemeentebestuur wil een lening* van 7 miljoen euro afsluiten. Daarnaast komt er 2,7 miljoen uit de reserve van het grondbedrijf.

Of de gemeenteraad nog heil ziet in de plannen of er toch te stekker uittrekt, wordt na de zomer duidelijk. Dan wordt er over gestemd.

* Het geld wordt boekhoudkundig gezien gebruikt voor de financiering van de Parklaan. Dat project werd namelijk voor 7 miljoen euro betaald uit de grondopbrengsten van de kazerneterreinen. Maar omdat op het terrein waar het WFC komt, verlies wordt gemaakt, stelt het gemeentebestuur voor dat geld ergens anders vandaan te halen, bijvoorbeeld te lenen.

Zie ook: Het World Food Centre heeft nog lange weg te gaan

Geschreven door: Joukje Valkenburg - Beiboer van mediapartner Omroep Gelderland

Impressie van het nog te bouwen World Food Center, foto: Omroep Gelderland


Deel deze pagina: