Live Live

30 jaar gierzwaluwnestkasten in Bennekom

Gepubliceerd: Zaterdag 30 juni 2018 22:00

30 jaar gierzwaluwnestkasten in Bennekom

Gierzwaluwen zijn trekvogels, die de winter doorbrengen Afrika. In het voorjaar arriveren ze in Nederland en in de zomer trekken ze weer naar Afrika. 

Een groot deel van hun leven verblijven ze in de lucht. Daar vangen ze hun voedsel, dat bestaat uit vliegende insecten. Alleen tijdens de broedtijd zitten ze op hun nesten, die zich in ons land vooral in oude gebouwen bevinden. Door onder meer isolatie van woningen en veranderde bouwmethodes staat het aantal geschikte verblijfplaatsen sterk onder druk. Daarom wordt er steeds meer voor kunstmatige nestgelegenheid, zoals nestkasten, gezorgd. De Vogelwerkgroep van IVN Ede heeft in 1988 gierzwaluwnestkasten in de Dorpsstraat in Bennekom geplaatst. Deze hangen er nu dus 30 jaar! Elk jaar worden ze begin juli met een ladder gecontroleerd. Als er in een nestkast jongen zijn, worden die voor korte tijd uit het nest gehaald en in een emmer mee naar beneden genomen. Op de begane grond worden ze gewogen, gemeten en geringd. Voordat ze teruggezet worden in hun nest, is er voor de belangstellenden meestal wel de gelegenheid de beestjes te fotograferen. Kinderen vinden het vaak ook leuk om een jonge gierzwaluw even vast te houden. Dat kan zonder bezwaar; de jongen worden na het terugzetten steevast weer door hun ouders geaccepteerd.

Dit jaar vindt de nestkastcontrole plaats op zaterdag 7 juli tussen 10 en 16 uur tijdens de Kunstmarkt in Bennekom. Omdat de IVN-afdeling Ede 50 jaar bestaat en de nestkasten er nu 30 jaar hangen, wordt er nog een extra activiteit voor kinderen georganiseerd. Bij de IVN kraam in de Dorpsstraat kunnen ze hun eigen gierzwaluw maken van papier. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Iedereen is van harte welkom het controleren van de kasten van dichtbij te volgen. Houdt er wel rekening mee dat de controleurs soms pauzeren en dat lang niet alle kasten bezet zijn. In de 24 kasten werden de laatste jaren steeds ongeveer 6 nesten aangetroffen met elk 2 jongen.

Deel deze pagina: