Live Live

Sluit Ede zich aan bij ‘Coalition of the Willing'?

Gepubliceerd: Woensdag 18 maart 2020 11:34

 Sluit Ede zich aan bij ‘Coalition of the Willing'?

EDE - Drie hulporganisaties luiden de noodklok over de humanitaire crisis die zich voltrekt aan de randen van Europa. Duizenden alleenstaande minderjarige kinderen ontbreekt het (nog steeds) aan de meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs.

 De hulporganisaties; Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children roepen de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’. Dirjanne van Drongelen van de Edese ChristenUnie heeft samen met de PvdA, D66, GroenLinks, EdeNu en fractie Wijnsouw aandacht gevraagd voor deze ‘Coalition of the Willing’ bij het Edese college van burgemeester en wethouders. 

In raadsvragen die van Drongelen heeft gesteld, stelt het raadslid: 'Het gaat om een complexe situatie en onze mogelijkheden als lokale overheid zijn beperkt. Toch ligt hier een concreet verzoek van genoemde hulporganisaties. Er zijn inmiddels al heel wat gemeenten die hier gehoor aan hebben gegeven.'

De zes Edese fracties willen van het college weten of het college bekend is met de noodkreet van de drie hulporganisaties om gemeenten zich te laten verenigen in een ‘Coalition of the Willing’? Daarnaast willen de partijen weten of het college bereid is zich aan te sluiten bij deze coalitie en aan de staatsecretaris te laten weten dat we open staan voor het leveren van een bijdrage aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen.

Foto ter illustratie: pixabay

Deel deze pagina: