Live Live

“Ruimte voor Ede” vastgesteld

Gepubliceerd: Maandag 02 juli 2018 09:56

“Ruimte voor Ede” vastgesteld

Het Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor Ede’ is afgerond. Het conceptakkoord is op 7 juni besproken in de gemeenteraad. Er was veel steun in de raad voor het akkoord als geheel. Alle partijen kregen de gelegenheid om hun reactie te geven. Ook werden zij uitgenodigd aanvullingen voor te stellen. Veel van deze aanvullingen zijn overgenomen.Het nieuwe college heeft het akkoord nu definitief vastgesteld. Om dit te bekrachtigen hebben de fractievoorzitters en wethouders van de collegepartijen op donderdag 28 juni hun handtekening gezet onder het definitieve exemplaar. De collegepartijen zijn positief gestemd in de verwachting dat zij samen met alle partijen in de raad verder kunnen bouwen aan een mooie toekomst van Ede en al haar inwoners.

Het bestuursakkoord vindt u op www.ede.nl/bestuursakkoord.

Foto: gemeente Ede

Deel deze pagina: